Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ, Doç.Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Farmakoloji-Kaya S. (Ed.), 2014 -Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 -Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Jim E. Riviere , Mark G. Papich (Editors), 2018 -Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 -Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 -The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000 -Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji-Kaya ve ark., 2014 -Klinik Toksikoloji-Şanlı, 1999 -Veterinary Toxicology, Edited by Ramesh C. Gupta, 2018 -Toxicology The Basic Science of Poisons-Casarett and Doull, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesi, laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliği, laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipman, analiz için örnek hazırlama teknikleri, belli başlı kimyasal testler, modern analiz metotları, kromatografik yöntemlerin prensipleri, ince tabaka kromatografisi (ITK) kağıt kromatografisi, kolon kromatografisi, gaz kromatografisi (GC), gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS), spektrometrik yöntemler, immunokimyasal testler, ELISA, izole organ banyosu sistemleri, Langerndorff izole organ sistemi, diğer farmakolojik ve toksikolojik laboratuvar test sistemleri, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesi
2 Laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliği
3 Laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipman
4 Analiz için örnek hazırlama teknikleri
5 Belli başlı kimyasal testler
6 Modern analiz metotları
7 Kromatografik yöntemlerin prensipleri
8 VİZE SINAVI
9 İnce tabaka kromatografisi (ITK)
10 Gaz kromatografisi (GC)
11 Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC)
12 Spektrometrik yöntemler
13 İmmunokimyasal testler
14 İzole organ banyosu sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545624 Örnek alınması ve laboratuvara gönderilmesini öğrenir.
2 1545625 Laboratuvarın hazırlanması ve malzemelerin temizliğini öğrenir
3 1545626 Laboratuvarda kullanılan belli başlı alet, cihaz ve ekipmanları bilir.
4 1545627 Analiz için örnek hazırlama tekniklerini bilir
5 1545628 Modern analiz metodları hakkında bilgi sahibi olur.
6 1545629 Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanmasını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77228 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 77229 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 77230 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 77231 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 77232 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 77416 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 77417 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 77418 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 77419 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 77420 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 77421 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 77422 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 77423 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 77424 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 77425 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 77426 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 77427 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 77428 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 77429 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 77430 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
6 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek