Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT637 Akılcı İlaç Kullanımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste ilaçların hastalıkların teşhisine uygun ve yan etki oluşturmadan, istenilen etkiyi meydana getirecek ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygulanmasının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 ve Cilt 2 (2009) Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğru ilaç kullanımı, doz rejiminin belirlenmesi, sağaltımda göz önünde bulunması gerekenler, maliyet, sağaltımın etkinliğinin ortaya konulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rasyonel farmakoterapi kavramı
2 Hayvansal üretimde ilaç kullanımının yeri ve önemi
3 Veteriner ilaçları ve yetiştiricilik ürünlerinin kullanılma seçenekleri
4 Veteriner ilaçların bilinçli ve güvenli kullanılmasına ilişkin değerlendirmeler
5 Bilinçli ilaç kullanımına ilişkin temel ilkeler
6 Antibakteriyel sağaltım ve Antibakteriyel ilaçların kombine kullanılması
7 Bilinçsiz ve amaç dışı ilaç kullanımından kaynaklanan sakıncalar
8 VİZE SINAVI
9 Veteriner ilaçların ruhsatlandırılması ve kalite kontrolü
10 Vitaminler, mineraller ve bilinçli kullanılma ilkeleri
11 İnsektisidler ve güvenli kullanılma ilkeleri
12 Asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon ilkeleri
13 Yem küflenmeleri, mikotoksikozisler
14 Laboratuvar tanısı için analiz örneği alma ve gönderme ilkeleri, ölçüm tartım ve çevrilme ilkeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266503 Klinisyen olacak bir veteriner hekim adayı olarak tedavide doğru ilaç seçimi ve rasyonel farmakoterapi uygulamalarını kavrar.
2 1266504 Rasyonel (akılcı) farmakoterapi kavramını öğrenir, ilaç kullanımında akılcı yaklaşımın prensiplerini değerlendirir.
3 1266505 İrrasyonel ilaç kullanım örneklerini görür ve istenmeyen sonuçlarını değerlendirir.
4 1266506 Rasyonel farmakoterapi eğitim modelinin amaçlarını öğrenir.
5 1266507 Rasyonel farmakoterapi eğitim modelinin amaçlarını öğrenir.
6 1266508 K (kişisel) ilaç seçimi ve seçilecek ilaçların kıyaslanma kriterlerini öğrenir, kendi muhtemel K ilaç listesini hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69513 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 69514 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 69515 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 69516 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 69517 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 69701 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 69702 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 69703 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 69704 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 69705 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 69706 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 69707 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 69708 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 69709 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 69710 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 69711 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 69712 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 69713 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 69714 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 69715 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5
4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5
5 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3
6 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek