Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrenciye bilimsel araştırma adımlarının neler olduğunun öğretilmesi ve araştırma önerisinin hazırlanması, uygulama aşamasında veri toplama, veriyi analiz etme, sonuç ve rapor hazırlanmasının öğretilmesi, araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmesinin sağlanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ, Doç.Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç.Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şener Büyüköztürk (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık. Veysel Sönmez, Füsun G. Alacapınar (2010), Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anı Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi. Kemal Kurtuluş (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi. Richard M. Zaner (2015). A Critical Examination of Ethics in Health Care and Biomedical Research. Springer International Publishing, Switzerland. A Guide to Research Ethics (2003). University of Minnesota, Center of Bioethics.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bilimsel yöntem, araştırma yöntemlerinin gruplandırılması, literatür tarama ve problemin tanımlanması, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları, nicel araştırma desenleri, nitel araştırma desenleri, bilimsel raporlama konuları ayrıntılı ve uygulamalı olarak işlenir. Ayrıca araştırma etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar, günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları, klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar, hayvan deneyleri konusunda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği, en sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma ve Önemi, Bilim ve Bilimsel Yöntem, Araştırma
2 Araştırma Süreci: Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar
3 Araştırma Modeli ve Türleri: Tarama Modelleri, Deneme Modelleri
4 Evren ve Örneklem (Çalışma Grubu)
5 Veriler ve Toplanması: Veri, Veri Türleri, Nicel ve Nitel Veri Toplama Yöntemleri, Ölçme ve Ölçme Aracı, Güvenirlik, Geçerlik
6 Kaynak Tarama Yöntemleri
7 Bilimsel-Akademik Yazım
8 VİZE SINAVI
9 Laboratuvar Çalışmaları, Hayvan Deneyleri, Klinik Araştırmalar
10 Bilim Etiği
11 Araştırma Etiği Kavramı ve Araştırma Etiği İhlalleri, Araştırma Etiğinin Temel Ilkeleri
12 Bilimsel Yanıltmalar, Yayın Etiği İhlalleri, Yazarlık Hakkı Sorunları, Çıkar Çatışması
13 Denek Seçimi, Denek Hakları, Yeterliği Olmayan Denekler
14 Araştırma Etik Kurulları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545034 Bilimsel araştırma yöntemlerine yön veren temel kavramları açıklayabilir.
2 1545035 Bilimsel araştırmanın ilk basamağı olan problem aşamasını analiz edebilir.
3 1545036 Veri toplama tekniklerini bilir ve verileri analiz edebililir.
4 1545037 Tez yazımında gerekli olan öneri sunma, kaynak tarama, yöntem belirleme, veri toplama, analiz etme ve raporlama konularını öğrenir.
5 1545038 Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
6 1545039 Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
7 1545040 Araştırmaları etik açıdan değerlendiren araştırma etik kurullarının çalışma disiplini doğrultusunda, araştırma proje başvuru dosyalarında dikkat edilmesi gereken gereklilikleri bilir ve uygulayabilir.
8 1545041 Araştırma etiği ve yayın etiği ile ilgili ulusal ve uluslararası etikolegal düzenlemeleri bilir.
9 1545042 Araştırmanın yayın haline dönüştürülmesi sürecinde yayın etiğinin gerekliliklerini yerine getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77228 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 77229 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 77230 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 77231 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 77232 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 77416 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 77417 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 77418 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 77419 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 77420 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 77421 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 77422 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 77423 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 77424 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 77425 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 77426 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 77427 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 77428 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 77429 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 77430 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
6 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
7 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
8 4 4 4 3