Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETZ Tez 927001 2 4 30

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans tezi hazırlamak için araştırma ve bilgi altyapısının oluşturulmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ, Doç.Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Üniversite, Devlet ve Özel Kütüphanelerde bulunan basılı materyaller ile İnternet kaynaklı dijital yayınlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farmakoloji ve Toksikoloji Yüksek Lisans Programında tez hazırlamak için tez konusunu belirlemek, belirlenen konu ile ilgili kaynak sağlamak için araştırma projesi hazırlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
7 Laboratuvar 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
13 Deney 1 10 1
14 Gözlem 1 10 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 10 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
35 Quiz 1 10 1
36 Rapor 1 10 1
37 Gözlem 1 10 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 10 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 10 1
44 Makale Yazma 1 10 1
51 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 15 50 750

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez konusunun belirlenmesi
2 Tez konusunun belirlenmesi
3 Belirlenen konu ile ilgili literatür taranması
4 Belirlenen konu ile ilgili literatür taranması
5 Tez konusunun projelendirilmesi için kaynak araştırılması
6 Tez konusunun projelendirilmesi için kaynak araştırılması
7 Tez konusunun Anabilim Dalı alt yapısına uygun hale getirilmesi
8 Tez konusunun Anabilim Dalı alt yapısına uygun hale getirilmesi
9 Tez konusunun gerçekleştirilmesinde B planının belirlenmesi
10 Tez konusunun gerçekleştirilmesinde B planının belirlenmesi
11 Tez konusunun teze dönüştürülmesi için öğrenciye bilgi aktarımı
12 Tez konusunun teze dönüştükten sonra sunumu için öğrenciye bilgi aktarımı
13 Tez konusunun teze dönüştükten sonra makale, patent, faydalı ürün vb haline getirilmesi için öğrenciye bilgi aktarımı
14 Tez konusunun teze dönüştükten sonra makale, patent, faydalı ürün vb haline getirilmesi için öğrenciye bilgi aktarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545702 Farmakoloji ve Toksikoloji bilim alanında tez konusu belirlenir.
2 1545703 Belirlenen tez konusu hakkında literatür taraması gerçekleştirilir.
3 1545704 Tez konusunun projelendirilmesi için gerekli alt yapı sağlanır.
4 1545705 Tez konusunun Anabilim Dalı alt yapısına uyumu gerçekleştirilir.
5 1545706 Tez konusunun gerçekleştirilmesinde B planı belirlenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77228 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 77229 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 77230 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 77231 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 77232 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 77416 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 77417 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 77418 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 77419 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 77420 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 77421 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 77422 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 77423 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 77424 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 77425 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 77426 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 77427 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 77428 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 77429 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 77430 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek