Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBESYL Seminer 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Bilimsel çalışmalar için öğrenciye kaynak tarama, makale yazımı, bilimsel sunum yapmak için basılı metinlere ulaşma, İnternet ve bilgisayar altyapısını kullanmasını sağlayacak yeterliliğin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Üniversite, Devlet ve Özel Kütüphanelerde bulunan basılı materyaller ile İnternet kaynaklı dijital yayınlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Belirlenen konu dahilinde danışman ile birlikte kaynak taranması, makale haline getirilmesi, yazılı veya görsel olarak sunulmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
24 Seminer 1 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
24 Seminer 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Belirlenen konu ile ilgili İnternet veri tabanlarında basılı ve elektronik kaynak adreslerinin bulunması
3 Belirlenen kaynaklara abonelik ve diğer yardımcı (kütüphane görevlisi) unsurlarla ulaşılması
4 Elde edilen kaynakların bilgisayar (EndNote) ortamında veya basılı dosya haline getirilmesi
5 Kaynaklardan faydalanılacak bölümlerin belirlenmesi
6 Yabancı kaynakların ilgili bölümlerin Türkçe'ye çevrilmesi
7 Belirlenen bölümlerin makale yazım kuralları dikkate alınarak derlenmesi
8 Belirlenen bölümlerin makale yazım kuralları dikkate alınarak derlenmesi
9 Belirlenen bölümlerin makale yazım kuralları dikkate alınarak derlenmesi
10 Belirlenen bölümlerin makale yazım kuralları dikkate alınarak derlenmesi
11 Belirlenen bölümlerin makale yazım kuralları dikkate alınarak derlenmesi
12 Belirlenen bölümlerin makale yazım kuralları dikkate alınarak derlenmesi
13 Yazılan makalenin sunum haline getirilmesi
14 Hazırlanan çalışmanın öğrenci tarafından sunumunun gerçekleştirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267916 Bilimsel çalışmada konu belirlenmesi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1267917 Belirlenen çalışma konusu ile ilgili basılı ve elektronik kaynaklara ulaşmayı öğrenir.
3 1267918 Bulunan kaynaklardan seminer konusunu makale halinde yazmayı öğrenir.
4 1267919 Makale haline getirilen konuyu sözlü veya basılı halde sunum yapmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69513 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 69514 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 69515 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 69516 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 69517 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 69701 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 69702 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 69703 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 69704 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 69705 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 69706 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 69707 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
13 69708 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
14 69709 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
15 69710 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
16 69711 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
17 69712 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
18 69713 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 69714 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme
20 69715 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek