Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES413 Besin Hijyeni ve Teknolojisi 927003 4 7 2

Dersin Amacı

gıdaların güvenli olarak üretimi, muhafazası, tüketilmesi, yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilerin verilmesi, HACCPve kurum mutfaklarında satın alma , depolama ve pişirme sırasında meydana gelebilcek besin zehirlenmeleri ve muhaza yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr.gör.Canan Asal Ulus

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Gıda maddelerin özellikle hayvansal gıdaların üretimi, muhafazası ve tüketilmeleri aşamalarında meydana gelebilen çeşitli toksik etkili maddeler ile mikrobiyal etkenler anlatılır ve bunların halk sağlığı yönünden önemleri izah edilir Gıdaya geçebilen çevresel veya üretimden kaynaklanan zararlı maddeler hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Et ve süt endüstrisinde, çeşitli ürünlerin elde edilmesinde starter olarak kullanılan mikroorganizmaların Su ürünlerinin beslenmedeki yeri ve önemi anlatılır. Genel olarak balık morfolojisi, besleyici değeri, hastalıkları ve hijyenik olarak elde edilmeleri izah edilir. Ayrıca işlem görmüş ve görmemiş su ürünlerinde uygulanabilen muayene ve metotları anlatılır. Endüstride yer alan süt işletmelerinde sağlıklı ve kaliteli bir ürün elde etmek için uyulması gerekli hijyen kuralları anlatılır. Hijyenik bir üretimin ekonomik kazanç durumu ile halk sağlığı yönünden önemi izah edilir Tereyağı yapım tekniği meydana gelen kusurlar anlatılır. Aynı zamanda tereyağına işlenecek sütün elde edilmesinden son ürüne kadar olan aşamalardaki hijyenik koşullar anlatılır Konsantre süt ürünü olarak da bilinen ürünlerin yapım teknolojiler anlatılır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ULUS ASAL C. DERS NOTLARI. SEVDA KILIÇ . SÜT MİKROBİYOLOJİSİ 2010. İRFAN EROL. BESİN MİKROBİYOLOJİSİ 2011 K. HALKMAN DERS NOTLARI,2013 TEKİNŞEN . SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ. 2005. NECLA ARAN. GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ. 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdalarda uygulanan muhafaza yöntemleri, Muhafazaya alınacak gıdaların özellikleri ( süt,peynirve çeşitleri ,tereyağ et, yumurta, beyaz et ( tavuk, balık, hindi vb ),kırmızı et, kıyma, sucuk, salam ,sosis, pastırma, vb. ,kurubaklagiller, sebze ve meyveler, yağlar ve şekerler ) Fermente et ürünü çeşitleri. Fermantasyon yöntemleri. gıda ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetmelik-tüzük ve kanunlar hakkında bilgi verilmektedir. gıda bulaşanları toksik ve kalıntılar, pestisitler,su ve içme suyu kriterleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 besin hijyeni tanımı
2 besinlerde kontaminasyon kaynakları
3 gıdaların muhafaza koşulları
4 süt ve süt üürünlerinin bileşimi ve gıda muhazası yöntemleri süt, dondurma ,peynir, kefir, yoğurt,tereyağ teknolojilerinden bahsedilecektir.
5 kırmızı et bileşimleri ve kırmızı et ürünleri, fermente et üretimi ve muhazası yöntemleri
6 beyaz et üretimi bileşikleri ve muhazası yöntemleri
7 içme suyu ve muhazası yöntemleri
8 gıdalara bulaşan pestisit, kalıntı, mikotoksinler ve küfler ve korunma yöntemleri
9 vize
10 ambalajlama yöntemleri
11 gıda katkı maddeleri
12 gıda zehirlenmeleri, HACCP sistemi ve kurum beslenmesi( hastane ve toplu beslenme yapan kurumlarda muhafaza teknikleri )
13 gıda kaynaklı virüsler ve korunma yöntemleri
14 yumurta bileşimleri ve muhafaza yöntemleri
15 genel değerlendirme ve tekrar
16 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231635 Besinleri saklama yöntemleri ve besin zenginleştirmesi öğrenir.
2 1231636 gıda patojenleri, kimyasal ve fiziksel kontaminantlar, gıda bozulmaları ve gıda zehirlenmeleri gibi temel konularda konularda bilgi sahibi olur.
3 1231637 süt ve ürünleri ve fermente süt ürünleri muhazaları ve üretimi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1231638 et ve et ürünleri ve fermente et ürünleri muhazaları ve üretimi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1231633 içme suyu ve taza sebze ve meyveler, kurubaklagiler muhazaları ve üretimi hakkında bilgi sahibi olur.
6 1231634 HACCP ve kurum beslenmesi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68995 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 68996 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 68997 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 68998 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 68999 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 69000 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 69001 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 69002 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 69003 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 69004 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 69005 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 69006 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 69007 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 69008 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 69009 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 69010 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 69011 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 69012 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 69013 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 69014 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 69015 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 69016 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 69017 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5
2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4
6 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek