Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM101 Hemşirelik Esasları-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin hemşirelik esasları ile ilgili temel kavramları öğrenerek; ülke gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesinde ve korunmasında hemşireliğin önemini, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını, birey ve ailesinin bakım sürecine ilişkin sağlık sorunlarının doğru belirlemesini ve çözümlemesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin bu konudaki bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr Zeliha KOÇ, Öğr. Gör Zeynep SAĞLAM, Dr Öğr Üye Seval AĞAÇDİKEN ALKAN, Dr Öğr Üye Nihal ÜNALDI BAYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara 2014. 2. Karadağ A, Atabek Aştı T. (Ed): Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, 2016. 3. Uysal N., Çakırcalı E. (Çeviri Ed.): Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, 2015. 4. Erkal İlhan S., Sançar B.(Ed): Sağlık Bilimleri Sözlüğü, Alter Yayıncılık, 2013. 5. Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, 2015. 6. Sabuncu N., Akça Ay F. (Ed): Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevi, 2010. 7. Görgülü RS., Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul Tıp Kitabevi, 2014. 8. Karadağ A., Çalışkan N., Göçmen Baykara Z.(Ed): Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2017. 9. Ecevit Alpar Ş., Bahçecik N., Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2013. 10. Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier and Erb’s Fundamentals of Nursing, Pearson, 2016. 11. Babadağ K., Hemşirelik ve Değerler, Alter Yayıncılık, 2010. 12. Babadağ K., Atabek Aştı T. (Ed): Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, 2012. 13. Arslan Özkan H., Hemşirelikte Bilim, Felsefe ve Bakımın Temelleri, Akademi Yayıncılık, 2014. 14. Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, 2016. 15. Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, 2013. 16. Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams ve Wilkins, 2011. 17. Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier ve Erb’s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, 2016. 18. Atabek Aştı T., Karadağ A (Çeviri Ed): Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi, Hemşirelikte Temel Kavramlar, Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekibi ve Hemşirenin Rolleri, Hemşirelikte Etik, Hasta Yatağı Yapımı,Vücut Mekaniği, Egzersiz ve Hastanın Hareket Ettirilmesi, Hasta Ünitesi ve Düzenlenmesi, Hasta Kabulü ve Taburcu Edilmesi, Kişisel Hijyen Uygulamaları, Yaşam Bulguları, Asepsi Antisepsi, İlaç Uygulamaları, Oral İlaç Uygulamaları, Parenteral İlaç Uygulamaları, Solunum sistemi, Sindirim sistemi, Üriner sistem

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
35 Quiz 1 20 1
51 Sözlü Sınav 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 5 10
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 22 22
51 Sözlü Sınav 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi, Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekibi ve Hemşirenin Rolleri Hasta Yatağı Yapımı Laboratuvar uygulama ve değerlendirmesi 1. HAFTA-DOÇ. DR. ZELİHA KOÇ.pptx
2 Hemşirelikte Temel Kavramlar, Hasta Kabulü ve Taburcu Edilmesi Hasta Yatağı Yapımı Laboratuvar uygulama ve değerlendirmesi 2. HAFTA-DOÇ.DR. ZELİHA KOÇ.pptx
3 Hemşirelikte Etik, Hasta Ünitesi ve Düzenlenmesi ve hastaya pozisyon verme Pozisyonlar laboratuvar uygulama ve değerlendirmesi 3. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
4 Vücut Mekaniği Egzersiz ve Hastanın Hareket Ettirilmesi Pozisyonlar laboratuvar uygulama ve değerlendirmesi 4. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
5 Yaşam Bulguları Yaşam bulguları laboratuvar uygulamaları ve değerlendirme 5. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
6 Kişisel Hijyen Uygulamaları Yaşam bulguları laboratuvar uygulamaları ve değerlendirme 6. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
7 Asepsi-Antisepsi Steril eldiven giyme laboratuvar uygulama ve değerlendirmesi 7. HAFTA-DOÇ.DR.ZELİHA KOÇ.pptx
8 İlaç Uygulamaları Oral ve lokal ilaç uygulamaları İlaç Yönetimi_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx
Oral ve Lokal İlaç Uygulamaları_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx
9 Ara sınav
10 Paranteral İlaç Uygulamaları Paranteral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamalrı Dr. Öğretim Üyesi Seval AĞAÇDİKEN ALKAN, Dr. Öğretim Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pptx
Parenteral İlaç Uygulamaları I_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx
11 Parenteral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamaları II_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx
12 Parenteral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamaları III_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx
13 Parenteral İlaç Uygulamaları, Solunum Sistemi Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamaları IV_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx
Solunum Sistemi Uygulamaları_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx
14 Sindirim Sistemi Uygulamaları, Üriner sistem Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamaları Sindirim Sistemi Uygulamaları_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx
Üriner Sistem Uygulamaları_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117167 Hemşireliğin temel kavramlarını ve hemşirelik uygulamaları ile ilgili kuramları açıklar
2 1117168 Hemşirelik uygulamaları ile ilgili bilgiyi, mesleki işlev ve uygulamalarında kullanır.
3 1117169 Bireyin gereksinimlerini holistik ve hümanistik yaklaşımla belirler.
4 1117170 Hemşireliğin profesyonel değerlerini bilir ve bakım süreci ile ilişkilendirir.
5 1117171 Hemşirelik felsefesini bilir ve tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek