Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM103 Anatomi 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Sağlık alanında ilgili branşa ait çalışma ve bilimsel ortamında anatomik kavram ve terminolojiyi doğru kullanacak, ilgili anatomik yapıları, sistemleri ve fonksiyonlarını kavrayacak, sistemlerin birbirleri ile ilişkisini ve çalışma prensiplerini çözümleyecek, klinik ortamda karşılaşılan olgularda öğrenilen tüm bilgilerle birlikte mesleğinin gerektirdiği girişimleri yapabilecek derecede anatomik bilgiye sahip olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof. Mennan Ece Pirzirenli M.D.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Bilimleri için Sağlıkta ve Hastalıkta Anatomi ve Fizyoloji. Ross ve Wilson (Çeviri Editörü: Prof.Dr.Cem Kopuz). Nobel Tıp Kitabevi,2017 İnsan Anatomisi Renkli Atlası. H.Fritsch, W.Kuehnel. Cilt 1- 2- 3. İstanbul Tıp kitabevi, 2013 Alfabetik, Sistematik ve Topografik Düzende Resimli Anatomi Sözlüğü. Prof.Dr. Mehmet Yıldırım. Nobel Tıp Kitabevi, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anatomik kavramlar ve terminoloji, Hareket Sistemi Anatomisi, Dolaşım Sistemi Anatomisi, Solunum Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Üriner Sistem Anatomisi, Kadın Genital Sistem Anatomisi, Erkek Genital Sistem Anatomisi, Endokrin Sistem Anatomisi, Duyu Organları Anatomisi, Periferik Sinir Sistemi Anatomisi, Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomik kavramlar ve terminoloji Yok Yok Anatomiye Giriş-Terminoloji-Osteolojiye Giriş.ppt
2 Hareket Sistemi Anatomisi Yok Yok KEMİKLER.pptx
EKLEMLER.pptx
KASLAR.pptx
3 Dolaşım Sistemi Anatomisi Yok Yok DOLAŞIM SİSTEMİ.ppt
4 Solunum Sistemi Anatomisi Yok Yok SOLUNUM SİSTEMİ.pptx
5 Sindirim Sistemi Anatomisi Yok Yok SİNDİRİM SİSTEMİ.pptx
6 Üriner Sistem Anatomisi Yok Yok ÜRİNER SİSTEM.pptx
7 Kadın Genital Sistem Anatomisi Yok Yok KADIN GENİTAL ORGANLARI.pptx
8 ARA SINAV Yok Yok
9 Erkek Genital Sistem Anatomisi Yok Yok Erkek Genital Organları.pptx
10 Endokrin Sistem Anatomisi Yok Yok ENDOKRİN BEZLER.pptx
11 Duyu Organları Anatomisi Yok Yok DUYU ORGANLARI.pptx
12 Periferik Sinir Sistemi Anatomisi Yok Yok KRANİAL SİNİRLER.pptx
13 Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi Yok Yok SİNİR SİSTEMİ.pptx
14 FİNAL SINAVI Yok Yok
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1470920 Anatomik kavramlar ve terminolojinin meslek ve bilimsel alanda etkin kullanımı
2 1470921 Anatomik yapıların yerleşimi ve birbiri ile ilişkisinin kavranması
3 1470922 Anatomik yapılar ve ilgili oldukları sistemlerle olan ilişkisinin kavranması
4 1470923 Anatomik yapı ve sistemlerin fonksiyonlarının kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 1 1 3 4 4 1 3 1 4 1 2
2 5 3 5 1 1 3 4 4 1 3 1 4 1 2
3 5 3 5 1 1 3 4 4 1 3 1 4 1 2
4 5 3 5 1 1 3 4 4 1 3 1 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek