Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM105 Biyokimya 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Hemşirelik öğrencilerine yönelik temel biyokimya bilgilerini ve buna bağlı olarak insan vücudunda gerçekleşen öncelikli metabolik yolların vaka ve örnek hastalıklar ile birlikte işlenerek, basit ama profesyonel yaşantılarında ve diğer temel bilim derslerinde yardımcı olacak öğeleri yerleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Alper Tokay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında öncelikle biyokimyasal bağlar, elektrolitler, su, asit-baz kavramı, enzim, hormon bilgisinin yanında temel gıda kaynaklarımızdan karbonhidrat, protein ve lipitlerin tanıtımı; akabinde metabolik integrasyon kavramı ışığında vücut içerisinde cereyan eden temel metabolik yollar olan karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmalarına genel bakış, içerik olarak işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 28 30 1
49 Performans 14 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimyanın önemi ve anlamı
2 Su ve elektrolitlerin biyokimyası
3 Asit-baz kavramı
4 Karbonhidratların biyokimyası
5 Lipitlerin biyokimyası
6 Protein ve amino asit biyokimyası
7 Enzimler ve hormon genel bilgisi
8 Vitaminler
9 Ara Sınav
10 Metabolizmaya giriş; Metabolizma ne demektir? (Terminolojik bilgi)
11 Karbonhidratların metabolizması; Glikoliz ve diğer metabolik yolların önemi!
12 Lipitlerin, özellikle yağ asitlerinin metabolizması; Beta-oksidasyon....
13 Amino asitlerin metabolizması
14 Metabolik integrasyon ve önemi
15 Başlıca bazı hastalıkların biyokimyasal olarak metabolik yollar üzerinden değerlendirilmesi...

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232352 Biyokimyanın tanıda ve hastalıklardaki öneminin kavranması
2 1232353 Temel biyokimyasal kavramların irdelenmesi
3 1232354 Biyokimyasal olarak metabolik yollara yaklaşım
4 1232355 Önemli bazı hastalıklara biyokimyasal yaklaşım ve metabolik integrasyonun önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
4 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek