Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM107 Fizyoloji 927001 1 1 6

Dersin Amacı

İnsan vücudunun çeşitli sistem, organ, doku ve hücrelerinin normal işleyiş mekanizmalarını ve bunların temel kontrol mekanizmalarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Süleyman Emre KOCACAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton Fizyoloji , Berne&Levy Fizyolojinin ilkeleri, Ganong Fizyoloji, Nörobilimin ilkeleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fizyolojinin tanımı, hücrenin genel yapısı ve işlevleri, homeostaz kavramı, hücre-doku-organ ilişkisi, uyarılabilen hücrelerin tanımı ve çeşitleri, membran potansiyeli ve aksiyon potansiyeli, iskelet kaslarının kasılmasının önemi ve mekanizması, sinir sisteminin genel organizasyonu ve işlevi, kanın işlevi ve bileşenlerinin işlevleri, dolaşımın sisteminin işlevleri ve bu işlevlerinin düzenlenmesi, solunum sisteminin işlevleri ve bu işlevlerin düzenlenmesi, sindirim sisteminin işlevleri ve bu işlevlerin düzenlenmesi, boşaltım sisteminin işlevleri, endokrin sistemin işlevleri, kadın ve erkek üreme sistemlerinin işlevleri, duyu organlarının işlevlerini öğrenmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 49
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 49

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İNSAN VÜCUDUNUN ORGANİZASYONU İnsan Vücudunun Organizasyonu .ppt
2 KAS SİSTEMİ Kas Sistemi .ppt
3 SİNİR FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ SİNİR FİZYOLOJİSİ.ppt
4 SOMATİK ve OTONOM SİNİR SİSTEMİ SİNİR FİZYOLOJİSİ.ppt
5 İÇ SALGI BEZLERİ İÇ SALGI BEZLERİ.ppt
6 KAN FİZYOLOJİSİ KAN FİZYOLOJİSİ .ppt
7 DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ.pptx
8 KAN DAMARLARI ve DOLAŞIM DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ.pptx
9 SOLUNUM SİSTEMİ SOLUNUM sistemi.pptx
10 VİZE SINAVI
11 BÖBREK FİZYOLOJİSİ Böbrek Fizyolojisi 1.ppt
Böbrek Fizyolojisi 2.ppt
12 SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ .ppt
13 ÜREME FİZYOLOJİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ .ppt
14 GELİŞME FİZYOLOJİSİ ERKEK ÜREME FİZYOLOJİSİ.pptx
15 FİNAL SINAVI Dişi Üreme Sistemi .ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255795 İnsan fizyolojisini tanıtıcı kavramlarını açıklar.
2 1255796 İnsan organizmasının işleyişini ve sistemlerin fonksiyonlarını ifade eder.
3 1255797 İnsan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü analiz eder.
4 1255798 İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin birbirleriyle etkileşimini kurar.
5 1255799 Bireyin tedavi gereksinimlerinin giderilmesinde temel fizyolojik bilgisini etkin şekilde kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 5 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 5 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
5 4 2 5 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek