Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
7 Laboratuvar 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 13 1 13
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel yapı özellikleri, bakteri ince yapısı Hafta 1.pptx
2 Bakterilerin boyanma özellikleri, üreme özellikleri ve mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri. Hafta 2 hem.pptx
3 Bakteri metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkiler Hafta 3 hem.pptx
4 Normal mikrop florası, enfeksiyon bulaşma yolları, sterilizasyon, dezenfeksiyon. Hafta 4 hem.pptx
5 Bakteriyel enfeksiyonların Patogenezi Hafta 5 hem.pptx
6 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prensipleri Hafta 6 hem.pptx
7 Antimikrobiyal ilaçlar ve etki mekanizmaları Hafta 7 hem.pptx
8 Antibiyotik duyarlılık testleri Hafta 8 hem.pptx
9 Ara Sınav
10 Gram Pozitif bakteriler ve enfeksiyonları Hafta 10 hem.pptx
11 Gram Negatif Bakteriler ve Enfeksiyonları Hafta 11.pptx
12 Mikobakteriler ve Neisseralar Hafta 12.pptx
13 Parazitolojiye giriş, protozoonlar, nematodlar, sestodlar, trematodlar. Hafta 13.pptx
14 Temel immünoloji, aşılar ve serumlar. Hafta 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514607 Bu dersin sonunda öğrenciler mikroorganizmaların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı
2 1514611 Bu dersin sonunda öğrenciler mikroorganizmaların yapıları ve sınıflandırılmaları hakkında bilgi sahibi olmalı
3 1514608 Bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları hakkında fikir sahibi olmalı
4 1514610 Önlerindeki meslek hayatlarında kendilerine gerekebilecek temel laboratuvar pratik bilgilerini edinmiş olmalıdır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5
2 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5
3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5
4 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek