Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM109 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci, mikroorganizmaların yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak; bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları hakkında fikir sahibi olacak; aşılar ve serumlar konusunda bilgi sahibi olacak ve önlerindeki meslek hayatlarında kendilerine gerekebilecek temel laboratuvar pratik bilgilerini ve önemli enfeksiyon hastalıklarının etkenlerini, temel özelliklerini ve tedavilerini öğrenmiş olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Murray, PR. Murray Temel Tıbbi Mikrobiyoloji. Güneş Tıp Kitabevleri, 2018. Çevirmen: A. Dürdal Us , Ahmet Başustaoğlu. 2. Başustaoğlu, A., Us, AD. Tıbbi Mikrobiyoloji. Pelikan Yayınları, 2016. 3. Topcu, AW., Söyletir, G. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikroorganizmaların yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri; bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları; aşılar ve serumlar, temel laboratuvar pratik bilgileri, önemli enfeksiyon hastalıklarının etkenleri, temel özellikleri ve tedavileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
7 Laboratuvar 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 13 1 13
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel yapı özellikleri, bakteri ince yapısı Hafta 1.pptx
2 Bakterilerin boyanma özellikleri, üreme özellikleri ve mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri. Hafta 2 hem.pptx
3 Bakteri metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkiler Hafta 3 hem.pptx
4 Normal mikrop florası, enfeksiyon bulaşma yolları, sterilizasyon, dezenfeksiyon. Hafta 4 hem.pptx
5 Bakteriyel enfeksiyonların Patogenezi Hafta 5 hem.pptx
6 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prensipleri Hafta 6 hem.pptx
7 Antimikrobiyal ilaçlar ve etki mekanizmaları Hafta 7 hem.pptx
8 Antibiyotik duyarlılık testleri Hafta 8 hem.pptx
9 Ara Sınav
10 Gram Pozitif bakteriler ve enfeksiyonları Hafta 10 hem.pptx
11 Gram Negatif Bakteriler ve Enfeksiyonları Hafta 11.pptx
12 Mikobakteriler ve Neisseralar Hafta 12.pptx
13 Parazitolojiye giriş, protozoonlar, nematodlar, sestodlar, trematodlar. Hafta 13.pptx
14 Temel immünoloji, aşılar ve serumlar. Hafta 14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297022 Bu dersin sonunda öğrenciler mikroorganizmaların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı
2 1297026 Bu dersin sonunda öğrenciler mikroorganizmaların yapıları ve sınıflandırılmaları hakkında bilgi sahibi olmalı
3 1297023 Bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları hakkında fikir sahibi olmalı
4 1297025 Önlerindeki meslek hayatlarında kendilerine gerekebilecek temel laboratuvar pratik bilgilerini edinmiş olmalıdır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5
2 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5
3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5
4 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek