Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM113 Psikoloji 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Psikolojiye ilişkin temel kavramları, bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel bilgileri, psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin kullanıldığını, davranışın temel nedenlerini açıklayabilen ve uygulamalarında kullanan hemşireler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Serap Güleç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Plotnik, R (2009) Psikolojiye Giriş. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Smith E. E., Fredrikson B., Bem D. J., Loftus G. R. & Nolen-Hoeksema S. (2012) Psikolojiye Giriş. Ankara: Arkadaş Yayınları. Morris C. G. (2002) Psikolojiyi Anlamak. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Morgan C. T. (2011) Psikolojiye Giriş (S. Karakaş, çeviri) Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. Düzeltilmiş ve gözden geçirilmiş 19. Baskı. Sayar, K. (2008) Psikolojiye Giriş. İstanbul: Dem Yayınları. Gerrigg, R. J., Zimbardo, P. G. (2014) Psikoloji ve Yaşam: Psikolojiye Giriş (G. Sart, çeviri). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık (Orijinal baskı, 2009).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. psikolojiyi tanımlama 2. psikolojinin gelişimi, tarihçesi konusunda bilgi sahibi olma 3. psikolojinin alt dallarını ve çalışma alanlarını belirleme 4. davranışları etkileyen gelişimsel özellikleri bilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojiye giriş,Tanımlar, Hedefler, Modern ve Tarihi Yaklaşımlar PSİKOLOJİYE GİRİŞ.pdf
2 Psikolojinin tanımı Psikolojinin alt dalları PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI.pdf
3 Davranış oluşumunda biyolojik yaklaşımlar DAVRANIŞIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ.pdf
4 Duyum ve algı DUYUM VE ALGI.pdf
5 Uyku ve rüyalar UYKU VE RÜYALAR.pdf
6 Bilinç bilinç.pdf
7 Öğrenme ÖĞRENME VE KURAMLARI.pdf
8 Bellek Bellek.pdf
9 Güdülenme GÜDÜ.pdf
10 düşünce-duygu DUYGUALR.pdf
11 sosyal psikoloji BÜYÜME VE GELİŞME KURAMLARI.pdf
SOSYAL PSİKOLOJİ.pdf
12 Kişilik gelişim ve kuramları -I BÜYÜME VE GELİŞME KURAMLARI.pdf
13 gelişim ve kuramları-II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237978 psikolojinin tanımını ve uğraş alanını tanımlar
2 1237979 psikolojinin gelişimi konusunda bilgi sahibidir.
3 1237980 psikolojinin alt dallarını bilir
4 1237981 davranışların oluşumunu bilir
5 1237982 davranışları etkileyen gelişimsel özellikleri bilir
6 1239611 savunma mekanizmalarını ve işleyiş biçimlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 1 4 2 5 3 5 5 5 3 1 1 2 2
5 5 1 4 2 5 3 4 4 4 3 1 1 2 2
6 2 1 4 2 5 3 4 5 4 3 1 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek