Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM102 Genel Beslenme 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Öğrencilere temel beslenme bilgisinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr.Canan Asal ULUS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Beslenme, Ayşe Baysal, 2002, Hatiboğlu Yayıncılık, 9. baskı 2. Sağlıkta ve hastalıkta beslenme, Zeynep Oşar, Tülay Erkan (ed) 2004, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Yay. Sempozyum dizisi No:41. 256 sayfa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersde öğrencilere Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı, Besin ögeleri: proteinler, Besin ögeleri: karbonhidratlar, Besin ögeleri: yağlar, Besin ögeleri: vitaminler, Besin ögeleri: mineraller, Besin ögeleri: su, Mikrobesin öğeleri, Enerji dengesi: şişmanlık-zayıflık, Besinler ve besin grupları,Gıda katkı maddeleri ve sağlık üzerine etkileri, Beslenme ve çeşitli hastalıklarla ilişkisi hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki 1. BESLENME.pptx
2 sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı 2. besin ögeleri.pptx
3 Besin ögeleri: proteinler, 3. vitamn.pptx
4 Besin ögeleri: karbonhidratlar, 4.hastane diyetleri.pptx
5 Besin ögeleri: yağlar, 5. FONKSİYONEL.pptx
6 Besin ögeleri: vitaminler, 6. PROBİYOTİK.pptx
7 Besin ögeleri: mineraller, 7.KANSER.pptx
8 Ara sınav KARDİYOVASKÜLER.pptx
9 Besin ögeleri: su, immun sistem.pptx
10 Mikrobesin öğeleri, Besin grupları.pptx
11 Enerji dengesi: şişmanlık-zayıflık, - beslenme vve mental gelişim.pptx
12 Besinler ve besin grupları, -bes yetersizliği.pptx
13 kardiyovasküler hastalıklarda, diyabette beslenme gibi çeşitli hastalıklarda beslenme önerileri 10VİTAMİNLER.pptx
14 Beslenme ve çeşitli hastalıklarda beslenme önerileri , 14B grub.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1479288 Yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerine olumsuz etkilerini açıklayabilecektir
2 1479289 Besinler, besin grupları, besin gruplarının sağlıkla ilişkisini kavrar
3 1479290 Sağlıklı ve dengeli bir menü planlayabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek