Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM203 Patoloji 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin Patoloji ile ilgili temel bilgileri edinmeleri, konularla ilgili temel kavramları , patoloji laboratuvarının teknik ve fonksiyonlarını, genel patoloji konularını, hastalıkların etyolojisini ve gelişme mekanizmasını öğrenmeleri ve patolojinin kullandığı yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr. Sevcan MERCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robbins ve Cotran Hastalıkların Patolojik Temeli Nobel kitapevi T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları Patoloji Temel Patoloji ProfDr. Gamze Mocan Kuzey Güneş kitapevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Patolojinin tanımı ve patoloji laboratuvarında işleyiş, hücre zedelenmesi, iltihap ve iyileşme , etyoloji, vücut sıvıları ve kandolaşımını ilgilendiren hastalıklar, neoplazi, immunoloji ve immun patoloji, çocukluk çağı hastalıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 15 2 30
2 Final Sınavı 20 2 40
3 Bütünleme Sınavı 10 2 20
5 Derse Katılım 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Patolojinin Tarihi ve Patolojiye Giriş Yok Yok 1. HAFTA.docx
2 Patoloji LAboratuvar Organizasyonu Yok Yok 2. HAFTA.docx
3 Hücre zedelenmesi,ölümü, adaptasyon-1 Yok Yok 3. HAFTA.docx
4 Hücre Zedelenmesi Adaptasyonu ve Ölümü-2 Yok Yok 4. HAFTA.docx
5 Hücre Zedelenmesi Adaptasyonu ve Ölümü-3 Yok Yok 5. HAFTA.docx
6 İnflamasyon Yok Yok 6. HAFTA.docx
7 Onarım Yok Yok 7. HAFTA.docx
8 Etiyoloji Yok Yok 8. HAFTA.docx
9 Ara Sınav Yok Yok
10 İimmunoloji ve immun patoloji- Yok Yok 10. HAFTA.docx
11 İmmunoloji ve immun patoloj-2 Yok Yok
12 Neoplazi-1 Yok Yok 12. HAFTA.docx
13 Neoplazi-2 Yok Yok
14 Çocukluk çağı ve genetik hastalıklar Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247337 Patolojinin ne olduğunu, kullanılan tanı yöntemlerini ve patoloji laboratuvarının işlevini öğrenmek
2 1247338 Zedelenmeye karşı hücrenin verdiği uyum yanıtları, hücre zedelenmesinin nedenleri ve oluşum mekanizmaları, hücre ölümü ve nekroz, hücresel yaşlanma sonucunda oluşan fizyopatolojik değişimleri öğrenmek
3 1247339 İnflamasyonun genel özellikleri, morfolojik bulguları, sistemik etkileri, immünsistemin normal ve patolojik süreçlerdeki işleyişini öğrenmek
4 1247340 Hastalığın tanımı ,hastalıklarn ana gruplarını bunların temel oluş mekanizmalarını genel hatları ile açıklayabilmek.
5 1247341 Normal hücre çoğalması mekanizmaları, kök hücreler ile ilgili temel kavramlar, doku yenilenmesi ve iyileşme mekanizmaları
6 1247342 Karsinogenezin aşamaları, tümörlerin isimlendirilmesi, malign ve benign tümörlerin özellikleri, Kanser oluşumuna neden olan faktörler, kanser yayılım aşamaları ve tümörlerin derecelendirilmesi ve evrelendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek