Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM301 Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 927001 3 5 20

Dersin Amacı

Bu ders, kadın üreme sağlığına temellenir ve kadın sağlığının bir parçası olan gebelik, doğum ve postpartum süreçler ile yaygın jinekolojik durumlara ilişkin teorik temel oluşturur. Kadın üreme sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarına ilişkin becerileri, toplumsal cinsiyet farkındalığı, yasal ve etik konuları da dikkate alarak uygulamalı olarak öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen Kulakaç, Öğr. Gör. Dr. Nazlı Baltacı, Öğr. Gör. Dr. Gülay Akman, Öğr. Gör. Atife Çetin, Öğr. Gör. Ayşe Metin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Acaroğlu R, Kaya H. (2017). NANDA Hemşirelik Tanıları: Tanımlar ve Sınıflandırma 2015-2017. Nobel Tıp Kitapevi. 2. Beji, N.K. (Edt) (2015). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. 3. Beji NK (2015). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 4. Bulechek G.M., Butcher H.K, Dochterman J.M., ve Wagner C.(2017).Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması(NIC). Çeviri editörleri: Erdemir F. Kav S. Akman Yılmaz A., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. * 5. Burkhardt, M.A., Nathaniel, A.K. (2013). Çağdaş Hemşirelikte Etik, Çev: Alpar, Ş.E., Bahçecik, N. ve Karabacak, Ü., İstanbul Medikal Yayıncılık Çeviri Eserler Dizisi, İstanbul. 6. Carpenito-Moyet, L.J. (2012) Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Çev: Erdemir F., Nobel Tıp Kitabevleri. 2. Baskı. İstanbul.* 7. Coşkun, A. (2014). Hemşire ve Ebeler İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 8. Coşkun, A., Ekizler, H. ve İnanç, N. (2000). Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, 2. Baskı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Birmat Matbaacılık, İstanbul. 9. Davidson, M.R., London, M.L. ve Ladewig, P.A.W. (2015). Olds' Maternal-Newborn Nursing ve Women's Health Across the Lifespan, 10 th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River. 10. Erdoğan S., Nahcivan N., Esin M.N., (2014). Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. Nobel Tıp Kitapevi. Ankara. 11. Fawcett J. (2015). Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. F.A. Davis Company. 12. Gilbert, E. S. ve Harmon, S. H. (2011). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum. Çev. Edt: Taşkın, L., Palme Yayıncılık, Ankara.* 13. Johnson, J.Y. (2012). Anne-Yenidoğan Hemşireliği, Kendi Kendine Öğrenme Rehberi, Çev. Edt: Çiçek, N., Taşkın, L., Palme Yayıncılık, Ankara. 14. Kadayıfçı, O. (2005). Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum. Nobel Kitabevi, Adana. 15. Karaca Saydam B. (2015). Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. Ankara 16. Kömürcü, N. (2012). Akış şemaları ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. 17. Kömürcü, N., Ergin, A.B. (2008). Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Bedray Basın Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul. 18. London M, Ladewig P, Ball J, Bindler R. (2016). Maternal ve Child Nursing Care. Pearson. 19. Lowdermilk D.L., Perry S.E., Cashion M.C., Alden K.(2016). “Maternity ve Women’s Health Care”, Elsevier. USA. 20. Mattson, S. And Smith, J.E. (2017). Core Curriculum for Maternal-Newborn Nursing, 5th Edition, Saunders. USA. 21. McKinney, E..S., James, S..R., Murrar, S.S. ve Ashwill J.W. (2018), Maternal-Child Nursing. Elsevier. USA. 22. Okumuş, H. ve Mete, S. (Edt) (2014). Anne ve Babalar İçin Doğuma Hazırlık (Sağlık Profesyonelleri İçin Rehber), Deomed, 2. Baskı, İstanbul. 23. Olds, S.B et all. (2003). “Maternal-Newborn Nursing and Women's Health Care”, Philadelphia, Seven Edition, USA. 24. Pektekin Ç. (2013) Her Alanda Kadın Olmak. İstanbul Tıp Kitabevi. 25. Posner, G.D., Dy, J., Black, A. and Jones, G.D. (2014). Eylem ve Doğum, Çev. Editörleri: Demir, S.C., Güleç, K.Ü., Akademisyen Tıp Kitabevi, 6. Baskı. Ankara. 26. Rathfisc, G. (2012). Doğal Doğum Felsefesi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 27. Robson E., Waugh J. (2016). Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler İçin El Kitabı. Çeviri Edit: Soğukpınar N. Nobel Kitabevi. Ankara. 28. Rowe Kaakinen J, Padgett Coehlo D, Steele R, Robinson M., (2018). Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research F.A. Davis Company. 29. Ruth C. Mcgillis Bındler , Jane W. Ball , Marcia L. London , Michele R. Davıdson , Pearson. (2014). Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Çev.Ed: Canbulat Şahiner N., Açıkgöz A., Demirgöz Bal M., Nobel Tıp Kitapevi. 30. Serçekuş P. İşbir G.G., (2016). Anne Babalar İçin Doğal Doğum. Deomed Medikal Yayıncılık. 31. Sevil Ü, Ertem G. (2016). Perinatoloji ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. 32. Simpson, K.R. ve Creehan, P.A. (2001). Perinatal Nursing, 2nd Ed., Lippincott Company, Philadelphia, New York. 33. Simkin P, Ancheta R.. (2016). Doğum Süreci El kitabı. Çev. Ed. Mete S. Nobel Tıp Kitapevi. 34. Sönmez V. (2000). Bilim Felsefesi. Anı Yayınları. 35. Şentürk, S.E. (2013). Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 36. Şirin, A. ve Kavlak, O. (Edt) (2015). Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitapevi, 1. Baskı İstanbul. 37. Taşkın, L. (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara.* 38. Taşkın, L., Eroğlu, K., Terzioğlu, F., Vural, G. ve Kutlu, Ö. (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayıncılık, Ankara. 39. Tokat, M.A.( Edt) (2013). Gebelikte ve Doğum Eyleminde Elektronik Fetal İzlem, Deomed, 1. Baskı, İstanbul. 40. Yamaç K., Gürsoy R. ve Çakır N. (2002). Gebelik ve Sistemik Hastalıklar. Medikal ve Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. 41. Wheeler L. (2002). “Nurse-Midwifery Handbook : A Practical Prenatal and Postpartum Care”, Second Edition, USA. 42. Woollands A. Wilson B. Barrett D.(2014). Bakımın Planlanması “Hemşire ve Hemşire Öğrenciler İçin Rehber”. Ed: Okumuş H. Palme Yayınevi. * Dersin Temel Kaynak Kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Kadının statüsü, üreme sisteminin fizyoloji ve anatomisi, yaşam boyu kadın sağlığı, cinsellik, gebelik, doğum ve doğum sonu süreçlerde izlem ve bakım, yaşam boyu kadının üreme sağlığı ve üreme sağlığı sorunları, kadına yönelik şiddet, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği’ne ilişkin etik konular

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 45 1
4 Quiz 6 5 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 95 1
35 Quiz 6 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 1 6
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 13 12 156
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 10 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 11 165

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersine Giriş Kadın Sağlığı ile İlgili Temel Kavramlar ve Kadın Sağlığının Önemi Üreme Sistemi Anatomisi Kadın Sağlığında Etik Konular ve Hemşirelik Üreme Sisteminin Fizyolojisi Gebeliğin Oluşumu ve Fetüsün Fizyolojisi, Gebelikte Annede Olan Değişiklikler Doğum Öncesi Bakım ve İzlem Doğum Eyleminin Fizyolojisi Üreme Sisteminin Fizyolojisi 1.pdf
etik sunu-lisans.pdf
GEBELİĞİN OLUŞUMU- FETÜSÜN FİZYOLOJİSİ- GEBELİKTE ANNENİN FİZYOLOJİSİ.pdf
Üreme Sisteminin Anatomisi.pdf
kadın sağlığı ile ilgili temel kavramlar.pdf
doğum öncesi bakım.pdf
EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK.pdf
FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
storage/app/public/atife.cetin/107755
2 Doğum Eyleminde Ağrı Yönetimi ve Lamaze Doğum eyleminde bakım ve izlem, Müdahaleli doğumda bakım Riskli Gebelikler Doğum Sonu Dönem ve Bakımı, Doğum Sonu Dönemde Riskli Durumlar Üreme Sağlığı Sorunları Olan Kadının Hemşirelik Bakımı LAMAZE.pdf
Riskli Gebelikler-1.pdf
Riskli Gebelikler-2.pdf
storage/app/public/nazli.baltaci/107755
DOĞUM SONU DÖNEM VE BAKIMI.pdf
Doğum sonu dönemde riskli durumlar ve bakım.pdf
ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI.pdf
3 Kadın ve Erkekte Cinsellik Laktasyon Yenidoğan Fizyolojisi, Yenidoğan Hemşirelik Bakımı Laboratuvar Çalışması 1 Laboratuvar Çalışması 2 CİNSELLİK.pdf
YENİDOĞANIN BESLENMESİ.pdf
KADIN DOĞUM HEM REHBERİ - LABORATUVAR PLANI -LAB. DEĞERLENDİRME FORMLARI.docx
4 Laboratuvar Çalışması 3 16 saat uygulama KADIN DOĞUM HEM REHBERİ - LABORATUVAR PLANI -LAB. DEĞERLENDİRME FORMLARI.docx
5 Laboratuvar Çalışması 4 16 saat uygulama KADIN DOĞUM HEM REHBERİ - LABORATUVAR PLANI -LAB. DEĞERLENDİRME FORMLARI.docx
6 Laboratuvar Çalışması 5 16 saat uygulama KADIN DOĞUM HEM REHBERİ - LABORATUVAR PLANI -LAB. DEĞERLENDİRME FORMLARI.docx
7 Klimakterium 16 saat uygulama MENOPOZ.pdf
8 Jinekolojide Tanı Yöntemleri 16 saat uygulama JİNEKOLOJİK DEĞERLENDİRME.pdf
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Doğurganlığın Düzenlenmesi 16 saat uygulama Aile Planlamsı.pdf
11 Doğurganlığın Düzenlenmesi 2 16 saat uygulama İnfertilite.pdf
12 Kadına Yönelik Şiddet 16 saat uygulama Kadına Yönelik Şiddet-lisans.pdf
13 UYGULAMA SINAVI Jinekolojik Tümörlerde Korunma, Erken Tanı, Tedavi ve Hemşirelik Bakımı 1 16 saat uygulama JİNEKOLOJİK İYİ HUYLU DEĞİŞİMLER.pdf
14 Jinekolojik Tümörlerde Korunma, Erken Tanı, Tedavi ve Hemşirelik Bakımı 2 16 saat uygulama JİNEKOLOJİK KANSERLER VE BAKIM.pdf
15 YARIYIL SONU SINAVI YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241968 Dünyada ve Türkiye’de kadının konumunu kavrayabilmesi
2 1241969 Yaşam dönemlerine göre kadın üreme sağlığında hemşirenin rolünün önemini kavrayabilmesi,
3 1241970 Sağlıklı/hasta kadın ve aileyi bütüncül yaklaşımla değerlendirebilmesi
4 1241971 Sağlıklı/hasta kadın, fetüs ve yenidoğanın bakım gereksinimlerini saptayabilmesi,
5 1241972 Sağlıklı/hasta kadın, fetüs ve yenidoğanın bakım gereksinimlerini karşılamak üzere hemşirelik bakımını planlayabilmesi, uygulayabilmesi ve değerlendirebilmesi,
6 1241973 Sağlıklı/hasta kadın, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim tekniklerini kullanarak rol ve işlevlerini yerine getirebilmesi
7 1264940 Sağlıklı/hasta kadın, fetüs ve yenidoğana yönelik eğitim ve araştırmalarda rol alabilmesi
8 1264941 Sağlıklı/hasta kadın, fetüs ve yenidoğana yönelik yasal ve etik konuları bilmesi, mesleki etik ilke ve standartlara uygun davranabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 1 1 1 4 1
2 1 4 2 4 1 3 4 1 3 1 2 2 3 3
3 1 4 1 1 4 3 4 1 1 1 4 4 1 3
4 1 4 4 4 4 3 4 1 1 1 2 1 1 3
5 1 4 4 4 4 3 4 1 1 1 2 1 1 3
6 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek