Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY101 Genel İşletme 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Genel İşletmecilik dersi ile, öğrencilere ekonomik sistemlerin gereği olarak var olan, çeşitli büyüklükteki işletme yapılarını öğretmek, bir işletmenin hukuki anlamda kuruluş sürecini anlatmak ve işletmeler için temel konulardan biri olan, yönetim ve işlevlerine ilişkin bilimsel bir altyapı kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçel T. İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, işletme biliminin temel kavramları, işletmecilik bilgisi, işletmelerin kuruluş süreci, işletmelerin türleri, işletmelerin büyümesi ve yönetim ve işlevleri konuları anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 25 1
10 Tartışma 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
49 Performans 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 3 21
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme ve işletmecilik ilgili kavramlar 1. hafta.pdf
2 İşletmeler ve özellikleri 2. hafta.pdf
3 İşletmelerin Sınıflandırılması 3. hafta.pdf
4 Etik ve sosyal sorumluluk 4. hafta.pdf
5 İşletmelerin kuruluşu 5. hafta.pdf
6 İşletmelerin kuruluşu 6. hafta.pdf
7 İşletmelerin büyümesi 7. hafta.pdf
8 İşletmelerin büyümesi 8. hafta.pdf
9 Vize
10 Küresel ortamda işletmecilik ve rekabet 10. hafta.pdf
11 Küresel ortamda işletmecilik ve rekabet 11. hafta.pdf
12 İşletme fonksiyonları 12. hafta.pdf
13 İşletme fonksiyonları 13. hafta.pdf
14 İşletme fonksiyonları 14. hafta.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228354 Öğrenci, işletme kurma fikrini ortaya çıkaran temel nedenleri ve işletmenin kuruluş sürecini açıklayabilir.
2 1228356 Yönetim kavramı, yönetsel kademeler ve yönetsel becerileri açıklayabilir.
3 1228360 Yönetim ve işlevlerini açıklayabilir.
4 1228361 İşletmelerin Hukuki yapılarını açıklayabilir.
5 1228363 İşletmelerin teknolojik ve yenilik politikalarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4
2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3
3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4
4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek