Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY103 İktisat I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem konularında öğrencilerin kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Yavuz YAYLA

Ön Koşul Dersleri

-----

Önerilen Diğer Hususlar

----

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kemal YILDIRIM (Editör) (2009), İktisada Giriş, 2. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2. Ertek, Tümay (2008), Mikroekonomiye Giriş, 4. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

----

Dersin İçeriği

iktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, faktör piyasaları, genel denge ve refah iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu ve dış ticaret.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici Tercihleri, Fayda Analizi (Kardinal Fayda Teorisi)
2 Tüketici Tercihleri, Farksızlık Eğrileri Yaklaşımı(Ordinal Fayda Teorisi)
3 Talep ve Arz
4 Talep ve Arz
5 Pazar Talebi ve Elastikiyet
6 Pazar Talebi ve Elastikiyet
7 Ara Sınav
8 İşletme ve teknolojisi
9 İşletme ve teknolojisi
10 İşletme Masrafları
11 İşletme Masrafları
12 Tam rekabet Piyasasında Fiyat ve Üretim Seviyesi
13 Tam rekabet Piyasasında Fiyat ve Üretim Seviyesi
14 Eksik Rekabet Piyasalarında (Monopol, Oligopol, Monopollü Rekabet) Fiyat ve Üretim Seviyesi)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243299 Öğrenciler içinde yaşadıkları dünyaya ekonomik bakış açısı ile bakabilecektir.
2 1243300 Öğrenciler, temel ekonomik prensipleri kavrar ve ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilir.
3 1243301 Öğrenciler ekonomik sistemin işleyişini anlar ve ekonomik sistem içinde yer alan aktörleri öğrenir.
4 1243302 Öğrenciler ekonomik problemlere nasıl yaklaşacağını öğrenir.
5 1243303 Öğrenciler, fiyat mekanizmasının ekonomik sistemin fonksiyonlarını yerine getirmesindeki önemini kavrar.
6 1243304 Öğrenciler grafik çizebilir, grafik okuyabilir ve grafik analiz yapabilir.
7 1243305 Öğrenciler tam rekabet piyasa modeli ile eksik rekabet piyasa modellerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 2 2 4 4 2 3 1 4
2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek