Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY109 Hukukun Temel Kavramları 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Dersin amacı, hukuki değer taşıyan kavram ve konuları belli bir sistem içerisinde ilişki kurarak genel bir hukuk bilgisi aşılamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Medyadan ve internetten hukukla ilgili haberler ve sorunlar takip edilecek ve üzerinde yorum yapılarak derste paylaşılacak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; Temel Hukuk Bilgisi, Ankara, Adalet Yay., 2018. Gözler, Kemal; Hukukun Temel Kavramları, Bursa, Ekin Yay., 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel hukuk bilgileri, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, hukuk ve hukuk düzenleri, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve içerikleri, kanunların uygulanması, yorumlanması, türleri, yasaların yapılışı, teknikleri, kanunlaştırma hareketleri, haklar, hakların konusu, nitelikleri, kazanılması, korunması, kaybedilmesi şekilleri, mahkemeler ve yargı, hukuki ilişkiler, davalar ve türleri, adalet kavramı anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun tanımı ve amacı Toplumsal Düzen ve Toplumsal Kuralları, Ders kitabı I- Hakkın Tanımı ve Türleri.docx
2 Temel İlkeleri ve Hukukun yaptırımları Ders kitabı II- Hukukun Yaptırımları ve Temel İlkeleri.docx
3 Hukukun kaynakları: Yazılı kaynaklar,Yazısız kaynaklar ve yardımcı kaynaklar Ders kitabı III- Hukukun Kaynakları.docx
4 Hukuk Sistemi : Özel ve Kamu Hukukunun Dalları Ders kitabı IV Hukuk Sistemi.docx
5 Türk Yargı Sistemi Ders kitabı V- Türk Yargı Sistemi.docx
6 Dava Türleri: Hukuk davası, ceza davası ve idari dava Ders kitabı Dava Türleri.docx
7 Hukuki olaylar ve fiiller Ders kitabı Hukuki Olaylar ve Fiiller.docx
8 ARA SINAV Ders kitabı
9 Hakkın tanımı ve türleri Ders kitabı Hakkın Tanımı ve Türleri.docx
10 Kişilik türleri: Gerçek ve tüzel kişiler Ders kitabı Kişilik Türleri.docx
11 Kişiliğe bağlı hak ve ehliyetler; Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, Ders kitabı Kişiliğe Bağlı Hak ve Ehliyetler.docx
12 Aile hukuku ve hükümleri: Nişanlanma, Evlenme, Boşanma, Nafaka, Soy Bağı Ders kitabı Aile Hukuku.docx
13 Evlat edinme, Velayet ve vesayet Ders kitabı Velayet ve Vesayet.docx
14 Borçlar hukuku: Borcun kaynakları, borcun ifası ve sona ermesi, sözleşme türleri Ders kitabı Borçlar Hukuku.docx
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246938 Hukukun temel kavramlarını, hukuk kurallarının özelliklerini inceleme ve kavrama.
2 1246939 Hukukun kaynaklarını, dallarını ve bunlar arasındaki ilişki ve farklılıkları kavrama.
3 1246940 Hakkın tanımını, nasıl kazanılıp ve kaybedildiğini öğrenme
4 1246941 Kişilik tanımı, türleri ve kişiliğin korunması ile tüzel kişilik konularını öğrenme
5 1246942 Sözleşme şekilleri, temsil ilişkileri, sorumluluk konularını ve borç ilişkisini kavrama
6 1246943 Devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri ile birbirleri arasındaki ilişkileri kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4
2 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
4 5 5 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4
5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4
6 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek