Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY111 Mesleki Oryantasyon 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ülkemizde ve dünyada Sağlık Yönetimi bölümü hakkında detaylı bilgi sahibi olunmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ülkemizde ve dünyada Sağlık Yönetimi bölümü, mesleği, eğitimi, çalışma alanları, mesleki kuruluşlar ve aktiviteleri, meslek etiği, bölüm, ders programı ve yönetmelikler anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 5 2 10
14 Gözlem 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgilendirme Üniversite ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin tanıtılması 1. hafta.pdf
2 YÖK öğrenci disiplin yönetmeliği 2. hafta.pdf
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği 3. Hafta YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ.docx
4 Sağlık Yöneticiliği Meslek Tanıtımı 4. Hafta Omü Eğitim Öğretim Yönetmeliği.pdf
5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık yönetimi kuruluş, müfredati 5. hafta .pdf
6 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık yönetimi kuruluş, müfredati 6. hafta.pdf
7 Sağlık Yönetiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği 7. hafta.pdf
8 Saha Tecrübeleri Paylaşımı 8. hafta.pdf
9 Vize
10 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 10. hafta 1.5.3359.pdf
11 Sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanun 11. hafta 5371.pdf
12 Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun 12. hafta saglik_bakanligi_teskilat.pdf
12. hafta.pdf
13 Sağlık bakanlığının teşkilat ve görevleri 13. hafta 1.5.4734.pdf
14 Kamu ihale kanunu 14. hafta 1.5.4734.pdf
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231871 Sağlık Yönetimi mesleğinin görev ve sorumluluklarını özetler.
2 1231872 Sağlık yönetimi mesleği ve çalışma alanlarını açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5
2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek