Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY113 Davranış Bilimleri 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; insan davranışları ve bu davranışların insan ilişkileri ile örgütsel verimlilik üzerindeki etkileri hususunda bilgi ve davranış kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güney, Salih; Davranış Bilimleri, 11. Baskı, Ankara, Nobel Yay., 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, davranış bilimlerinin kullanım alanları, insan ilişkileri, kültür, kişiliği etkileyen unsurlar, duygular, dinleme, sözlü iletişim, sözel olmayan iletişim, çatışma ve uyuşmazlıkların çözümü, stres ve stresle başa çıkma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 2 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan ilişkilerine giriş
2 Benlik
3 Kişilik
4 Duygu, stres ve insan ilişkileri
5 Algılama
6 İnsan ilişkilerinde sosyal etkenler
7 Önyargı, nedenler, etkileri, mücadele yolları
8 Ara sınav
9 Dinleme
10 Sözlü ve sözsüz iletişim
11 Çatışma ve çatışma çözüm yolları
12 İnsan ilişkilerinde mesafe
13 Çalışma hayatında başarılı olma yolları
14 Konuların gözden geçirilmesi ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245663 Bilinç, bilinçaltı, ve bilinçdışı kavramlarını bilir ve bu yapıların gündelik yaşamda ve hayat boyu davranışlarımıza olan etkilerinin farkında olur.
2 1245664 Karşılaştığı sorunları ve problemleri bilimsel yöntemler ve araçlar doğrultusunda analiz eder.
3 1245665 Davranış bilimlerinin diğer alanlar ile olan bağını kavrar ve bu bağı iletişim süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
4 1245666 Bilgi ve donanımların ışığında yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, yorum yapar.
5 1245667 Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda etkin yöntemler kullanır.
6 1245668 Bilimsel ve mesleki bilgileri kullanarak yaşadığı dünyanın sorunlarına çözüm getirebilecek cesarete ve donanıma sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
5 4 2 5 3 3 5 5 4 3 3 4 4 4
6 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek