Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY115 İlk Yardım 927003 1 1 2

Dersin Amacı

İlk yardımın tanımını, amaçlarını ve önemini, ilk yardım gerektiren durumları, ilk yardımın temel ilkelerini, ilk yardımcının özelliklerini, sağlıkla ilgili verileri ve ilk yardım hizmetlerinde kullanmalarını, ilk yardım müdahalesi ile birlikte meslek etiği ve ahlâk esaslarını kavramalarını, bütün ilk yardım uygulamalarında objektif davranma alışkanlığı kazanmaların, ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeleri öğrenmelerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Afitap ÖZDELİKARA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Ed:Şelimen D. ( 2004). Acil Bakım Yüce Yayın 3. Baskı.İstanbul 2). Dramalı A. Kaymakçı Ş. Özbayır T. Yavuz M. Demir F. ( 2003) Temel İlkyardım Uygulamaları. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir 3) Gürsoy A. Çilingir D. Temel İlkyardım Uygulamaları Nobet Tıp Kitabevi.2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İlk yardımın önemi, tarihçesi, hasta değerlendirmesi, İlk Yardımda İletişim, Kardiopulmoner Arrest Resusitasyon,Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda Boğulmalar, Şok, Kanamalar, Yumuşak Doku Yaralanmaları, Sargılar ,Kafa Travmaları, Omurga Yaralanmaları, Akut Karın Yaralanmaları,Ani Bilinç Kayıpları,, Zehirlenmeler, Yanıklar, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma, İlk Yardım, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulma ve Kas Krampları, Hasta Taşıma ve Triaj Çıkartma ve Kurtarma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk yardımın önemi, tarihçesi, hasta değerlendirmesi 1. hafta.ppt
2 İlk Yardımda İletişim, Kardiopulmoner Arrest Resusitasyon 2. hafta.ppt
3. hafta.ppt
3 Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda Boğulmalar, Şok 4. hafta.ppt
4 Kanamalar, Yumuşak Doku Yaralanmaları 4. hafta-KANAMA.ppt
5 Sargılar 5-8. hafta.ppt
6 Kafa Travmaları, Omurga Yaralanmaları 6-7. hafta.ppt
7 Akut Karın ve Genital Bölge Yaralanmaları 6-7. hafta.ppt
8 Kırık, Çıkık ve Burkulmalar 5-8. hafta.ppt
9 Ara Sınav
10 Isırma ve sokmalar 10-11. hafta.ppt
11 Zehirlenmeler 10-11. hafta.ppt
12 Yanıklar, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma 12. hafta.ppt
13 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 13. hafta.ppt
14 Yaralı/Kazazede/Hasta Taşıma Teknikleri 14. hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297642 İlk yardım tanımını, amacını ve önemini kavrayabilme
2 1297643 İlk yardım müdahalesi ile birlikte meslek etiği ve ahlâk esaslarını kavrayabilme
3 1297644 Bütün ilk yardım uygulamalarında objektif davranma alışkanlığı kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 2 3 3 3 5 5 1 2 5 5
2 1 2 3 2 3 5 4 5 5 2 2 5 5
3 4 5 3 2 5 4 5 5 5 2 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek