Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY102 Yönetim Bilimleri 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin temel amacı öğrencileri yönetim ve organizasyonun temel kavram ve teorileri ile tanıştırmak ve bu kavram ve teorileri kullanarak özel veya kamuya ait organizasyonların daha etkin nasıl işleyebileceklerini anlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genç N., Yönetim ve Organizasyon Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Kitabevi Tunçer, Polat; Yönetim ve Organizasyon, Bursa, Ekin Yay., 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Liderlik ve yöneticilik Ayrımı ,Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi , Yönetim Fonksiyonları, Post – Modern Örgütler ve Yönetim Yaklaşımları, Motivasyon , Çatışma Yönetimi ,Toplantı ve Zaman Yönetimi gibi konular işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 25 1
10 Tartışma 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
49 Performans 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 3 21
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Organizasyon Kavramları I- Yönetim, Yönetici ve Örgüt Kavram.docx
2 Liderlik ve yöneticilik Ayrımı I- Yönetim, Yönetici ve Örgüt Kavram.docx
3 Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi: Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem II- Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi.docx
4 Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi: Klasik Yönetim Yaklaşımı; Bilimsel Yönetim Yaklaşımı III- Klasik Yönetim Yaklaşımı.docx
5 Yönetim Süreci Yaklaşımı; Bürokrasi Yaklaşımı III- Klasik Yönetim Yaklaşımı.docx
6 Neoklasik Yönetim Yaklaşımı V- Neoklisik Yaklaşım.docx
7 Modern ve Post-Modern Yönetim Yaklaşımları V I- Modern ve Postmodern Yönetim.docx
8 Vize Sınavı
9 Yönetimin Fonksiyonları: Planlama V II- Planlama Fonksiyonu.docx
10 Örgütleme Fonksiyonu I X- Örgütleme ve Yürütme Fonksiyonu.docx
11 Yürütme Fonksiyonu I X- Örgütleme ve Yürütme Fonksiyonu.docx
12 Koordinasyon Fonksiyonu X- Koordinasyon ve Denetim Fonksiyonu.docx
13 Denetim Fonksiyonu X- Koordinasyon ve Denetim Fonksiyonu.docx
14 Yönetimin Fonksiyonlarına Genel Bir Bakış Yönetimin Fonksiyonlarına Genel Bir Bakış.docx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222317 Öğrenci, Yönetim ve organizasyon temel kavramlarını tanımlayabilir.
2 1222335 Öğrenciler, Yönetim teorilerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verebilir.
3 1222349 İnsan kaynakları ve çatışma yönetimi ile ilgili temel yaklaşımlar hakkında bilgi verebilir.
4 1222357 Yönetimde yeni yaklaşımları tanımlayıp açıklayabilir.
5 1222371 Yönetimin temel fonksiyonlarını açıklayabilir.
6 1257736 Yönetimle ilgili gelişmeleri takip edebilir;
7 1276724 Yönetim kavramının hukuk ve insan davranışıyla ilgili olduğunun farkına varabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 3 1 3 3 4 4 3 2 3 4 3
2 3 1 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3
3 3 1 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2
4 3 1 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3
5 3 1 3 2 3 2 3 4 1 2 3 3 3
6 3 1 3 2 3 2 3 4 1 2 3 3 3
7 3 1 3 2 3 2 3 4 1 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek