Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY104 İktisat II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Makroekonominin temelleri, temel makroekonomi modelleri ile makroekonomik sorunlar hakkında bilgi birikimini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ört. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Makroekonomiye Giriş(Tümay Ertek) 2.Ulusların Düşüşü (Daron Acemoğlu ve James A. Robinson) 3.Ulusların Zenginliği (Adam Smith) 4 Makroekonomi (Rudi Dornbusch) 5.Makro Ekonomi-Politika ve Uygulama (Frederic S. Mishkin)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Makroekonomiye Genel Bir Bakış 2. Milli Gelir 3. Temel Makroekonomi Sorunları ve Politika Araçları 4. Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi 5. Toplam Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi 6. Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası 7. Para ve Bankacılık 8. Para Teorisi ve Para Politikası 9. Enflasyon 10. Uluslararası Ticaret 11. Uluslararası Finans 12. Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makroekonomiye Genel Bir Bakış SAY 104 İktisat II Hafta 1-dönüştürüldü.pdf
2 Milli Gelir SAY 104 İktisat II Hafta 2-dönüştürüldü.pdf
3 Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi SAY 104 İktisat II Hafta 3-dönüştürüldü.pdf
4 Toplam Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi SAY 104 İktisat II Hafta 4-dönüştürüldü.pdf
5 Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası SAY 104 İktisat II Hafta 5-dönüştürüldü.pdf
6 Para ve Bankacılık SAY 104 İktisat II Hafta 6-dönüştürüldü.pdf
7 Para Teorisi ve Para Politikası SAY 104 İktisat II Hafta 7-dönüştürüldü.pdf
8 Enflasyon SAY 104 İktisat II Hafta8-dönüştürüldü.pdf
9 Ara Sınav
10 Uluslararası Ticaret SAY 104 İktisat II Hafta 10-dönüştürüldü.pdf
11 Uluslararası Finans SAY 104 İktisat II Hafta 11-dönüştürüldü.pdf
12 Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma SAY 104 İktisat II Hafta 12-dönüştürüldü.pdf
13 Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma SAY 104 İktisat II Hafta 13-dönüştürüldü.pdf
14 Genel Değerlendirme SAY 104 İktisat II Hafta 14-dönüştürüldü.pdf
15 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243310 Makroekonomik temel kavramları ve makroekonomik temel modelleri açıklar.
2 1243311 Makroekonomik sorunları anlar ve analiz etme becerisini kazanır.
3 1243312 Maliye ve para politikalarını açıklar.
4 1243313 Ekonomilerin makroekonomik isikrarsızlıkla karşılaşması durumunda uygun olan para ve maliye politikalarını belirler.
5 1243314 Ekonomik büyüme modellerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 4 1 4 3 5 3 3 3 2 3 3
2 4 2 4 1 4 3 4 3 3 3 1 3 3
3 4 1 5 2 4 3 5 3 3 3 2 2 3
4 4 2 4 1 4 3 5 3 3 4 2 3 3
5 4 1 4 2 5 3 4 3 3 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek