Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY110 Epidemiyoloji 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere epidemiyolojinin tanımı, amaçları, kullanım alanları, epidemiyolojik araştırma tipleri, epidemiyolojide nedensellik, salgın incelemesi, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi konularında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.Ahmet Tevfik Sünter

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Epidemiyoloji, Prof.Dr. Sabahat Güven Tezcan, Hipokrat Kitabevi, Ankara, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyoloji tanımı ve stratejileri, epidemiyolojinin kullanım alanları, epidemiyolojik araştırmalar, salgın incelemesi, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
5 Derse Katılım 0 1
29 Bireysel Çalışma 0 1
34 Okuma 0 1
49 Performans 0 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojinin Tanımı-Stratejileri Epidemiyolojik Araştırmaların Sınıflandırılması
2 Epidemiyolojinin Tarihsel Gelişimi Epidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları
3 Tanımlayıcı Epidemiyolojik Araştırmalar Epidemiyolojide "Neden" Kavramı
4 Kesitsel Araştırmalar Vaka-Kontrol Araştırmaları
5 Kohort Araştırmaları
6 Deneysel (Müdahale) Araştırmaları
7 Metodolojik Araştırmalar
8 Vize Sınavı
9 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi Salgınların Epidemiyolojik İncelemesi
10 Epidemiyolojide Veri Kaynakları
11 Sağlık Düzeyini Belirleyen Epidemiyolojik Ölçütler
12 Epidemiyolojik Araştırma Planlanması
13 Anket Yöntemi
14 Örnekleme
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231254 Epidemiyolojide kullanılan temel kavramları anlamak
2 1231255 Epidemiyolojik araştırma planlayabilmek
3 1231256 Epidemiyolojide kullanılan kavram ve ölçülerin araştırma yöntemlerinin yönlendirme sürecine nasıl uygulanacağını anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
9 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
10 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.
11 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
12 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
13 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .