Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY112 Sağlık Sosyolojisi 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; sağlığın temel belirleyicileri olarak toplumsal/sosyal faktörlerin ortaya konulması, toplumsal faktörler ile sağlık, hastalık, sağlık hizmetleri ve tıp arasındaki ilişkinin sosyolojik bir bakış açısı ile analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cirhinlioğlu, Z. (2012). Sağlık sosyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. Adak, N. Ö. (2002). Sağlık Sosyolojisi, Kadın ve Kentleşme. Birey Yayıncılık. Sarı, Ö., & Atılgan, G. (2012). Sağlık sosyolojisi: hastalık ve sağlığa ilişkin kavramsal tartışmalar. Konya: Karatay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık sosyolojisinin çalışma alanı, Sağlık ve hastalık kavramları, Sağlık ve hastalığın kültürle ilişkisi Sağlığı etkileyen faktörler: sağlık belirleyicileri, aile ve sağlık, yaş, medeni durum ve sağlık, toplumsal cinsiyet ve sağlık, sınıf, meslek/çalışma ve sağlık, eğitim, yaşam tarzı ve sağlık, çevre, inanç, hukuk ve sağlık, barınma, gıda, beslenme ve sağlık, hasta hakları, organ bağışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık sosyolojisinin çalışma alanları 1.HAFTASUNUM.pptx
2 Sağlık ve hastalık kavramları 2.-3.HAFTASYSAĞLIKSOS.pptx
3 Sağlık ve hastalığın kültürle ilişkisi 2.-3.HAFTASYSAĞLIKSOS.pptx
4 Sağlığı Etkileyen Faktörler: Sağlık Belirleyicileri 4.hafta sağlığınbelirleyicileri.pdf
5 Sağlığın sosyal belirleyicileri sağlığın sosyal belirleyicileri.pdf
6 Yaşlı birey ve toplum yaşlılık ve toplumsal değişim.pdf
7 Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık 7.HAFTASYSAĞLIKSOS.pptx
8 ARA SINAV
9 Sağlık hizmetlerinde iletişim 9.haftasağlık-iletişim.pdf
10 Sağlık ve şiddet 10.haftasağlıktaşiddet.pdf
11 Sağlık ve Medya 11.haftasağlıkssos.medya.pdf
12 Hasta hakları 12.hafta..hasta_haklari.pdf
12.HAFTASYSAĞLIKSOS.pptx
13 Organ Bağışı 13.HAFTASYSAĞLIKSOS.pptx
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258099 sağlık ve hastalık kavramının tanımlayabilir
2 1258100 sağlık ve hastalığın sosyal süreçlerle ilgisini kavrar
3 1258101 sağlık ve hastalık kavramlarının kültürle ilişkisini tanımlayabilir
4 1258102 sağlığın toplumsal belirleyicilerini analiz edilebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek