Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY114 Yazışma Teknikleri 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Yazışma tekniklerini ve Resmi Yazışma kurallarını öğretmek, Bu dersi başarı ile tamamlayan her öğrenci, klavyeye bakmadan on parmak metodlu yazı yazmayı öğrenir. İş Mektuplarını ve Resmî yazışma kurallarını öğrenir ve kuralına uygun şekilde yazar. Bilgisayarda Özgeçmiş hazırlar. Tez hazırlama ve yazma bilgi ve becerisi kazanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hakan Koç ve Menekşe Tarhan Öztoprak, Yazışma Teknikleri, 2. Baskı, Ankara, Seçin Yay., Ceyhun Parıldar ve Mehmet Altınöz, Yazışma Teknikleri, Ankara, Nobel Yay., 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazışmaların Nitel Özellikleri Yazışma İlkeleri İş Yazılarında Etkinlik Yazışmalarda Dil Bilgisi ve İmla Kuralları Etkili Yazma ve Yazım Kurallar De, Da Bağlacının Yazılış Ki Bağlacının Yazılışı Mı, Mi, Mu, Mü Soru Ekinin Yazılışı Düzeltme İşareti Bitişik Yazılması Gereken Kelimeler Ayrı Yazılması Gereken Kelimeler Büyük Harflerin Yazımı: Sayıların Yazımı. Noktalama İşaretleri Yazışmalar: Dilekçe, Tıbbi Raporlar Sağlık Kurulu Raporları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 (TİCARİ YAZILAR) İŞ MEKTUPLARI: - Kurallar - Sayfa yapısı – Türleri - Şekillendirme - Blok mektup yazma çalışmaları
2 Blok mektup yazma çalışmaları (konu devamı)
3 Ortalama mektup yazma çalışmaları
4 RESMÎ YAZILAR: a) Yönetmeliğin tanıtılması b) Sayfa düzeni ve yazma kuralları
5 c) Resmî yazıların yazılması
6 d) Resmî yazı yazma uygulamaları
7 ÖZEL YAZILAR: - Özel Mektuplar (Tebrik/Teşekkür/Teselli mektupları), - Özgeçmiş yazma
8 ARA SINAV
9 ALFABETİK DİZİNLEME, BİBLİYOGRAFYA YAZMA ÇALIŞMALARI
10 DİPNOTLAR VE ALINTILARIN YAZILMASI
11 TEZ YAZMA ÇALIŞMALARI: a) Tez yazım kurallarının incelenmesi b) Bilgisayarda yazma - Dış kapak sayfası, - İç Kapak sayfası, - Önsöz
12 - Özet - Abstrak - İçindekiler - Tablolar - Şekiller - Kısaltmalar - Giriş
13 - Metin-gövde kısmı - Kaynakça bölümü - Teşekkür sayfalarını yazma çalışmalar
14 KOMPOZİSYON ÇALIŞMALARI: Düşünüleni ve söyleyeni yazma çalışmaları
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288633 Öğrenciler klavyeye bakmadan on parmak metodlu yazmayı geliştirir.
2 1288634 İş Mektuplarını öğrenir. TSE standartlarına göre Blok ve Ortalama mektupları yazar
3 1288635 Resmî yazışma kurallarını öğrenir ve kuralına uygun şekilde resmî yazışmaları yazar.
4 1288636 Özgeçmiş bildirimi yazmayı öğrenir ve bilgisayarda kendi CV’sini hazırlar.
5 1288637 Alfabetik dizinleme, Bibliyografya, dipnotlar ve alıntıların yazılması kurallarını öğrenir ve uygular.
6 1288638 Tez yazma kurallarını öğrenir ve bir tezi tüm detayları ile şekillendirerek yazar.
7 1288639 Düşünüleni ve söyleyeni hızlı ve yanlışsız olarak klavyeye bakmadan yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
9 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
10 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.
11 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
12 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
13 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .