Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY114 Yazışma Teknikleri 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Kurumlarda iç ve dış yazışmaların nasıl yazılacağını öğretmek ve evrak yönetiminde ve yazışmalarda etkinliğini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hakan Koç ve Menekşe Tarhan Öztoprak, Yazışma Teknikleri, Seçkin Yayınları Ceyhun Parıldar ve Mehmet Altınöz, Yazışma Teknikleri, Ankara, Nobel Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim ve Yazılı İletişim Yazışma İlkeleri ve Kuralları Resmi Yazılarda Uyulacak Şekli Kurallar Resmi Yazı Çeşitleri İş Yazılarında Uyulacak Şekli Kurallar Özel Yazılar, Özgeçmiş ve Referans Mektupları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim ve Yazılı İletişimin Tanım ve Önemi SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 1-dönüştürüldü.pdf
2 Yazılı İletişimin Özellikleri SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 2-dönüştürüldü.pdf
3 Resmi Yazılardaki Şekli Kurallar SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 3-dönüştürüldü.pdf
4 Resmi Yazı Çeşitlerinden Dilekçe Ve Rapor SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 4-dönüştürüldü.pdf
5 Resmi Yazı Çeşitlerinden Tutanak Ve Form Yazıları SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 5-dönüştürüldü.pdf
6 Resmi Yazı Çeşitlerinden Sözleşme Ve Şartname SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 6-dönüştürüldü.pdf
7 İş Yazısı Kavramı SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 7-dönüştürüldü.pdf
8 İş Yazılardaki Şekli Kurallar SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 8-dönüştürüldü.pdf
9 Ara Sınav
10 İş Yazısı Türleri SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 10-dönüştürüldü.pdf
11 İş Yazısı Türleri SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 11-dönüştürüldü.pdf
12 İş Yazısı Türleri SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 12 --dönüştürüldü.pdf
13 Özgeçmiş Hazırlama SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 13-dönüştürüldü.pdf
14 Özgçmiş Hazırlama SAY 114 YAZIŞMA TEKNİKLERİ HAFTA 14- dönüştürüldü.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288635 Resmî yazışma kurallarını öğrenir ve kuralına uygun şekilde resmî yazışmaları yazar.
2 1288636 Özgeçmiş yazmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek