Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY201 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, örgütler için önemli kaynaklardan biri olan insan kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak ve temel insan kaynakları yönetim faaliyetlerini açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can, H. , Kavuncubaşı, Ş. , Yıldırım, S. , (2009), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 6.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. • Bingöl, D. , (2006), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 6.Baskı, Arıkan Yayınevi, İstanbul. • Tortop, N. , Aykaç, B. , Yayman, H. , Özer, M.A. ,(2010), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 3.Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında sağlık kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi ve işlevleri, örgütlenmesi, iş analizi, iş etüdü ve tasarımı, personel planlaması, personel sağlama ve seçme, örgütsel sosyalizasyon, kariyer yönetimi, personel başarı değerlendirmesi, hizmet içi eğitim, iş değerlemesi, ücret yönetimi, personel sağlığı ve emniyeti, şikayet ve disiplin konuları incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 25 1
10 Tartışma 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
49 Performans 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 3 21
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 -İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 1.Hafta.pptx
2 Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 2.Hafta.pptx
3 İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Geçmiş Etkiler ve Çağdaş Nedenler - İnsan Kaynakları Yönetiminde İlkeler - İnsan Kaynakları Yönetimi Örgütlenmesi -İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkililiği - İnsan Kaynakları Yönetimi Çevresi - İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Etmenler Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3.Hafta.pptx
4 -İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar - İş Kavramı ve Terminolojisi - İş Analizi - İş Analizi Süreci - İş Analizi Yöntemleri - İş Tanımı ve İş Gerekleri Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 4.Hafta.pptx
5 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı ve Önemi Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 5.Hafta.pptx
6 Sağlık Kurumlarında Personel Sağlama Süreci Personel Hareketliliği Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 6.Hafta.pptx
7 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Sosyalizasyon Kavramı , Kariyer Kavramı ve Aşamaları, Personel Başarı Değerlendirmesi ve Amaçları Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 7. Hafta.pptx
8 Ara Sınav
9 Sağlık Kurumlarında Personel Başarı Değerlendirme Yöntemleri Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 9. Hafta.pptx
10 Sağlık Kurumlarında İş Değerlemesi Kavramı, Amaç ve Yararları, Ücretleme Kavramı ve Önemi Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 10. Hafta.pptx
11 Sağlık Kurumlarında Ücret Sistemleri, Güdüleme Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 11. Hafta.pptx
12 Sağlık Kurumlarında Önderlik Kavramı Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 12. Hafta.pptx
13 Sağlık Kurumlarında İletişim Kavramı ve İletişim Süreci Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 13. Hafta.pptx
14 Sendikalar ve Amaçları, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği Şikayet ve Disiplin Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 14. Hafta.pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222508 Sağlık kurumlarında İKY işlev ve faaliyetleri bilgisi ve uygulamasını öğrenir.
2 1222510 işletme performansında insan faktörünün yerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek