Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY215 İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere günlük aktivitelerde konuşma , metinler üzerinde çalışma ve çeviri yapacak beceri kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Barker RL. (1999). The Social Work Dictionary.Washington: NASW Press. 2-Gibelman M. (1995). What Social Workers Do. Washington: NASW Press. 3-Miley KK.,M. O’Melia BL. DuBois. (1998). Generalist Social Work Practice. United States of America: Allyn ve Bacon Press. 4- Harris J. ve White V. (2013). Dictionary of Social Work ve Social Care. Oxford: Oxford University Press

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders İngilizcede temel ve sık kullanılan sosyal hizmet kavram ve terimlerinin kavranması; sosyal hizmet kuram ve uygulamasına ilişkin seçilmiş sosyal hizmet makaleleri ve metinleri üzerinde çalışma ve çeviri yapma; göç, özel ihtiyaç grupları, suçlular, gibi farklı sosyal hizmet gruplarıyla ilgili sosyal hizmet terminolojisini içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgi düzeyinin belirlenmesi ve gramer bilgilerine genel bakış
2 Genel bilgi düzeyinin belirlenmesi ve gramer bilgilerine genel bakış
3 Temel İngilizce öğretim beceri ve kavramları
4 Temel İngilizce öğretim beceri ve kavramları
5 Bir olay ya da durumu anlatma
6 Bir olay ya da durumu anlatma
7 İnsan gelişimiyle ilgili genel terim ve kavramlar
8 Ara sınav
9 Türkçe yazılı bir metni İngilizce´ye çevirme
10 Türkçe yazılı bir metni İngilizce´ye çevirme
11 İngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme
12 İngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme
13 Örnek İngilizce döküman hazırlama
14 İlgili yazılı dökümanların okunması, genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275710 ingilizcenin kullanıldığı ortamlarda sahip oldukları kelime ve yapı bilgisini doğru şekilde tanımlar.
2 1275711 ingilizce ile ilgili okuma ve dinleme parçalarının üstesinden gelir.
3 1275712 ingilizcenin kullanıldığı ortamlarda karşılaşacakları rapor, iş mektubu, e- posta, mesaj, dergi ve gazete metinlerindeki ana noktaları tercüme eder.
4 1275713 İngilizce konuşulan iş ortamlarında başarılı olmak için gereken becerilere sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek