Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY221 Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetler 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, sosyal hizmet mesleğini tanımaları ve sağlık kurumlarında ayaktan ya da yatarak tedavi alan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Duyan V, Sayar Ö Ö, Özbulut M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak Öncü Basımevi. Ankara. Özden, S A; Özcan, E. (2017). Tıbbi Sosyal Hizmet. Nobel Yayınları. Ankara. Duyan, V. (2003). Hastaların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümleri Odağında Tıbbi Sosyal Hizmet. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 39-44. Beyazova, U., ve Şahin, F. (2007). Çocuk istismarı ve ihmaline yaklaşımda hastane çocuk koruma birimleri Derleme. Türk Pediatri Arşivi, 42(11).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Hizmet Nedir?, Tıbbi Sosyal Hizmet Nedir?, Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetin Kapsamı ve Önemi, Tıbbi Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi, Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmet, Hastane Ortamında Sosyal Hizmet, Yaşlı Hastalarda Sosyal Hizmet, Onkoloji Hastalarında Sosyal Hizmet, Diyaliz Hastalarında Sosyal Hizmet, Bağımlılık ve Sosyal Hizmet, Acil Servis Hizmetlerinde Sosyal Hizmet, Evde Bakım Uygulamalarında Sosyal Hizmet, Tıbbi Sosyal Hizmet ve Etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Hizmet Nedir?
2 Tıbbi Sosyal Hizmet Nedir?
3 Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetin Kapsamı ve Önemi
4 Tıbbi Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi
5 Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmet
6 Hastane Ortamında Sosyal Hizmet
7 Yaşlı Hastalarda Sosyal Hizmet
8 Onkoloji Hastalarında Sosyal Hizmet
9 ARA SINAV
10 Diyaliz Hastalarında Sosyal Hizmet
11 Bağımlılık ve Sosyal Hizmet
12 Acil Servis Hizmetlerinde Sosyal Hizmet
13 Evde Bakım Uygulamalarında Sosyal Hizmet
14 Tıbbi Sosyal Hizmet ve Etik
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275864 Sosyal hizmet mesleğini tanır.
2 1275865 Tıbbi sosyal hizmet yaklaşımlarını bilir.
3 1275866 Sağlık kurumlarında sosyal hizmetin önemini kavrar.
4 1275867 Farklı hasta gruplarına sosyal hizmet yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek