Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY204 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı örgütsel davranış kapsamında yer alan kavramların, teorilerin ve konuların anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ROBBINS P., JUDGE T A., Organizational Behaviour, Eleventh Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. ÖZKALP E., KIREL Ç. (2016). Örgütsel Davranış. Altıncı Baskı. Ekin Basım Yayın. İlgili diğer güncel makale ve kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlar, kişilik ve kişisel farklılıkların analiz, örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, örgüt kültürü, örgütlerde inançlar, tutumlar ve tutumların ölçümü, örgütlerde moral, moral ölçümleri ve moral düzeyini yükseltici önlemler, işte monotonluk, stres yönetimi, zaman yönetimi, bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, örgütlerde yönetime katılma, örgütlerde çatışma yönetimi ve bu konuların sağlık kurumları yönetimi açısından değerlendirmeleri anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 25 1
10 Tartışma 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
49 Performans 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 3 21
49 Performans 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ, SAĞLIK KURUMLARINDA KURUMSAL İLETİŞİM SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1. HAFTA.pptx
2 SAĞLIK KURUMLARINDA MOTİVASYON, SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2. HAFTA.pptx
3 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3. HAFTA.pptx
4 SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ DOYUMU, SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL GÜVEN SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 4. HAFTA.pptx
5 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5. HAFTA.pptx
6 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 6. HAFTA.pptx
7 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ÖĞRENME SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 7. HAFTA.pptx
8 SAĞLIK KURUMLARINDA KURUMSAL İTİBAR SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 8. HAFTA.pptx
9 ARA SINAV
10 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 10. HAFTA.pptx
11 SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL STRES SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 11. HAFTA.pptx
12 SAĞLIK KURUMLARINDA MOBBING SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 12. HAFTA.pptx
13 SAĞLIK KURUMLARINDA SİNİZM SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 13. HAFTA.pptx
14 SAĞLIK KURUMLARINDA TÜKENMİŞLİK SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 14. HAFTA.pptx
15 FINAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231291 Örgütsel Davranış kapsamındaki konuları, teorileri, kavramları ve yaklaşımları anlama,
2 1231292 Örgütsel düzeyi etkileyen çevresel değişkenleri açıklama,
3 1231293 Örgütsel davranış değişkenlerini analiz etme,
4 1231294 Sağlık kurumlarında örgütsel davranışı anlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek