Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY206 Tıbbi Terminoloji 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu derste, gelecekte sağlık hizmetlerini yönetecek profesyoneller olacak olan öğrencilerin, sağlık kurumlarında sağlık personelinin kullandığı terminolojiye ilişkin genel kavram,terim, kısaltmaları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel kaynaklardan derlenen ders notları Çağatay GÜLER; Tıbbi Terminoloji, Somgür Yayıncılık, 2001. İ.Hatiboğlu; Tıbbi Terminoloji, Hatiboğlu Yayıncılık, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi terminolojiyi anlamanın ve terminolojiye hakim olmanın önemi, Tıbbi literatürde sıklıkla kullanılan tanı işlemleri, Tıbbi literatürde sıklıkla kullanılan terim ve kavramlar, Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler ve son ekler, Tıbbi terimlerdeki kısaltmalar, Sistemlere ilişkin kullanılan tıbbi terminoloji.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 25 1
10 Tartışma 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 1
49 Performans 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
49 Performans 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Ögeler SAY206 Tıbbi Terminoloji 1. Hafta.pptx
2 Hareket Sistemine İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 2. Hafta.pptx
3 Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 3. Hafta.pptx
4 Solunum Sistemine İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 4. Hafta.pptx
5 Sinir Sistemine İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 5. Hafta.pptx
6 İç Salgı ve Metabolizma Bozukluklarına İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 6. Hafta.pptx
7 Sindirim Sistemine İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 7. Hafta.pptx
8 Ara sınava hazırlık SAY206 Tıbbi Terminoloji ARA SINAV HAZIRLIK.pptx
9 Ara Sınav
10 Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 10. Hafta.pptx
11 Üriner Sisteme İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 11. Hafta.pptx
12 Deriye İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 12. Hafta.pptx
13 Göze İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 13. Hafta.pptx
14 Kulağa İlişkin Terimler SAY206 Tıbbi Terminoloji 14. Hafta.pptx
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231282 Vücut sistemlerine ilişkin anatomik, tanısal, ameliyatlara ve semptomlara ilişkin terimleri öğrenir.
2 1231283 Tıbbi terimleri meydana getiren ön ek, kök, son ekleri ayırabilir.
3 1244893 Tıbbi terminolojide yer alan kelimelerin temel gramer özelliklerini tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5
2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek