Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY210 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikleri 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Dersin amacı; sağlık kurumlarında sınırlı kaynakların etkin kullanımı ve karar verme metotları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Austin J.C., (1995) Quantitative Analysis for Health Services Administration AUPHA/HAD Pres. Ann Arbor, Michigan. 2. Düzakın. E., ( 2005) İşletme Yöneticileri için Excel ile Sayısal Karar Verme Teknikleri Kare Yayınları İstanbul. 3. Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2013).Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler: Teknikler ve Uygulamalar Başkent Üniversitesi. 4. Özcan, Y., (2005) Quantitative Methods in Health Care Management. Techniques and Applications. Jossey-Bass Inc. USA. 5. ÖZTÜRK, A., (2013) Yöneylem Araştırmasına Giriş. Ekin Kitabevi, Bursa. 6. Stevenson, W.L., (2005) Production/Operations Management. ISBN (0-256 19723-7) Irvin Inc. USA. 7. Warner, D.M., Holloway, Grazier, K.L., (1984) Decison Making and Control for Health Administration. The MAnagement of Quantitative Analysis. Second Edition. Health Administration Pres.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karar verme ve matematiksel modeller, doğrusal programlama modelleri ve çözümleri, simplex yöntemi, duality ve duyarlılık analizleri, ulaştırma ve atama modelleri, tamsayılı programlama, şebeke analizi, oyun teorisi. sağlık kurumları yönetiminde bu tekniklere duyulan ihtiyaç, bu tekniklerin sağlık kurumları yönetiminde uygulama alanları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 2 32
22 Proje Hazırlama 2 5 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal karar verme yöntemleri Hafta1.pdf
2 Tahmin yöntemleri: Kalitatif Bakımdan Hafta2.pdf
3 Tahmin yöntemleri: Kantitatif Bakımdan Hafta3.pdf
4 Sağlık Kurumlarında Yönetsel Karar verme: Nitel yöntemler Hafta4.pdf
5 Sağlık Kurumlarında Yönetsel Karar verme: Nicel yöntemler Hafta5.pdf
6 Karar verme uygulama örnekleri Hafta6.pdf
7 Karar verme uygulama örnekleri Hafta7.pdf
8 Verimlilik Yöntemleri Hafta8.pdf
9 Ara Sınav
10 Verimlilik Yöntemleri uygulamaları Hafta10.pdf
11 Kaynak tesisi kararları Hafta11.pdf
12 Kaynak tesisi kararları uygulamaları Hafta12.pdf
13 Proje yönetimi ve uygulama örnekleri Hafta13.pdf
14 Kalite kontrolü ve uygulamaları Hafta14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235393 Öğrenciler sayısal karar verme yöntemlerini bilir ve uygular.
2 1235394 Öğrenciler tahmin yöntemlerini doğru seçer ve kullanır.
3 1235395 Öğrenciler belirlilik ve belirsizlik altında karar alabilmeyi öğrenirler.
4 1235396 Öğrenciler verimliliği öğrenir ve uygularlar.
5 1235397 Öğrenciler proje yönetimini ve kaliteyi kontrol ederler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 5
2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 2 3
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4
4 4 2 2 3 3 3 4 2 5 5 5 5 3
5 4 4 3 2 2 4 4 2 4 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek