Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY216 Sosyal Güvenlik Hukuku 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Dersin amacı; öğrencinin sosyal güvenlik kavramı, uygulamaları ve sosyal güvenlik hukuku hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yazılı ve görsel medya ile İnternet'ten sosyal güvenlik haberlerinin takip edilmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 3. Baskı, Ekin Yay., Bursa, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal güvenlik kavramı, Sosyal güvenlik boyutları ve uygulamaları, Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihçesi Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Kurumu, Sosyal Sigortalar (4/a, 4/b, 4/c) Kısa vadeli sigorta hükümleri Geçici ve kısa vadeli iş görmezlik ödeneği, Uzun vadeli sigorta hükümleri Kamu Görevlilerine ilişkin hükümler İsteğe bağlı sigorta hükümleri, Genel Sağlık Sigortası , Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 7 2 14
11 Soru-Yanıt 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda Sosyal Güvenlik
2 Sosyal Güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri,
3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde reform
4 Sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi
5 Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler
6 Sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası)
7 Sosyal sigorta türleri (hastalık sigortası)
8 Ara sınav
9 Sosyal sigorta türleri (malullük sigortası)
10 Sosyal sigorta türleri (yaşlılık ve ölüm sigortası)
11 İşsizlik sigortası
12 Sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası
13 Bireysel emeklilik
14 Sosyal yardım ve sosyal hizmetler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288643 İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel sosyal güvenlik kavram ve ilkelerini kullanma
2 1288644 Karmaşık sosyal güvenlik mevzuatını doğru anlama ve doğru uygulama
3 1288645 İş hayatında bilinçli sigortalı/sigorta ettiren kişiler ve bilinçli hukukçular olarak faaliyet gösterme
4 1288646 İş hayatında işçi/işveren/avukat/hakim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri sosyal güvenlik hukuku sorunlarını çözebilme
5 1288647 Sözlü ve yazılı hukuki iletişim kurabilme ve araştırma becerilerini kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3
5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek