Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY218 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Uzun dönemli bakım, son yıllarda ülkemizde de sağlık ve sosyal bakım hizmetleriyle ilgilenen hemen herkesin dikkatini çekmektedir. Dersin amacı, uzun dönemli bakımın sosyo-ekonomik faydalarının yanında bakıma muhtaç kişi ve aile fertlerine sağladığı avantajları tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özge İŞERİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğlak, Sema, Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası,İskenderun Bel. Kültür Yay.2008 Seyyar, Ali; Bakıma Muhtaç Yoksulların Evde Bakımın Kurumsallaştırılması (Almanya Örneği); Antalya-Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Sempozyumu; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu-Ankara; 2003. Seyyar, Ali; Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği; Sakarya Üniversitesi Basımevi; Yayın no 35; Adapazarı; 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar , Uzun dönemli bakım nedir?, Uzun dönemli bakımı ortaya çıkaran sebepler, Uzun dönemli bakım hizmetlerinde yer alan ekipler, Dünyadan ve Türkiye'den uygulama örnekleri, Uzun dönemli bakım mevzuatı, Uzun dönemli bakım mevzuatı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar UZUN SÜRELİ BAKIM 1.hafta.ppt
2 Uzun dönemli bakım nedir? UZUN SÜRELİ BAKIM 2.hafta.ppt
3 Uzun dönemli bakımı ortaya çıkaran sebepler UZUN SÜRELİ BAKIM 3.hafta .ppt
4 Uzun dönemli bakım hizmetlerinde yer alan ekipler UZUN SÜRELİ BAKIM 4. hafta.ppt
5 Dünyadan ve Türkiye'den uygulama örnekleri UZUN SÜRELİ BAKIM 5. hafta.ppt
6 Uzun dönemli bakım mevzuatı
7 Uzun dönemli bakım mevzuatı
8 ARA SINAV
9 Uzun dönemli bakım finansmanı
10 Uzun dönemli bakım finansmanı
11 Sosyal Bakım
12 Yaşlılarda uzun dönemli bakım
13 Engellilerde uzun dönemli bakım
14 Uzun dönemli bakım hizmetlerinde aile bireyi veya bakıcının rolü
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258103 Uzun dönemli bakımın içeriğini bilir
2 1258104 Uzun dönemli bakım hizmetleri ihtiyacını ortaya çıkaran sebepleri bilir
3 1258105 Uzun dönemli bakımın ülke, kurum, birey ve aile açısından önemini kavrar
4 1258106 Sosyal güvenlik sistemleri açısından uzun dönemli bakım hizmetlerinin yapısını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.