Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB107 Sosyal Hizmete Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin toplumsal değişim sürecindeki yeri, sosyal hizmetin yetki kaynakları, bilim ve meslek olma özelliği bağlamında tanımlanması, sosyal hizmetin temel kavramlarının öğrenilmesi ayrıca sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, beceri ve değer temellerinin içselleştirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Bilge ABUKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Duyan, V. (2010). Sosyal hizmet: Temelleri, yaklaşımları, müdahale yöntemleri. Ankara:Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği. Zastrow, C. (2013). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınevi. Sheafor, B. W., & Horejsi, C. J. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. Ankara: Nika Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde Sosyal hizmetin toplumsal değişim sürecindeki yeri, Sosyal hizmetin yetki kaynakları, Sosyal hizmetin bilim ve meslek olma özelliği, Sosyal hizmetin tanımlanması, Sosyal hizmetin amaçları, Sosyal işlevsellik, Sosyal Hizmetin işlev ve rolleri, Sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temelleri yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 3 48
11 Soru-Yanıt 25 2 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal hizmetin toplumsal değişim sürecindeki yeri Sunu1.pptx
2 Sosyal hizmetin yetki kaynakları Sunu2.pptx
3 Sosyal hizmetin bilim ve meslek olma özelliği Sunu3.pptx
4 Sosyal hizmetin tanımlanması Sunu4.pptx
5 Sosyal hizmetin amaçları Sunu5.pptx
6 Sosyal işlevsellik Sunu6.pptx
7 Sosyal Hizmetin işlev ve rolleri Sunu7.pptx
8 Ara Sınav
9 Sosyal hizmetin bilgi temeli Sunu8.pptx
10 Sosyal hizmetin bilgi temeli Sunu10.pptx
11 Sosyal hizmetin beceri temeli Sunu11.pptx
12 Sosyal hizmetin beceri temeli Sunu12.pptx
13 Sosyal hizmetin değer temeli Sunu13.pptx
14 Sosyal hizmetin değer temeli Sunu14.pptx
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247691 Bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin temel kavramlarının ve niteliklerinin kavranması
2 1247692 Sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, beceri ve değer temellerinin içselleştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 5 3 2
2 5 4 4 5 3 5 2 5 3 5 3 5 2 5 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek