Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB111 Aile Sosyolojisi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ailenin gelişimine ilişkin teoriler, ailenin toplumda oynadığı temel fonksiyonlar, aile ve evlilik tipleri, farklı din ve toplumlarda aile yapısı, aile hukuku, kadın, çocuk ve yaşlılar ile aile araştırmaları hakkında öğrenciye bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan, İsmail (2016). Türk Aile Sosyolojisi. Pegem Yayıncılık. Ankara. Aydın, Mustafa (2014). Aile Sosyolojisi Yazıları. Açılım Yayınevi. İstanbul Canatan, Kadir; Yıldırım, Ergun (2009). Aile Sosyolojisi. Açılım Kitap, İstanbul. Kasapoğlu, Aytül; Karkıner, Nadide (2013). Aile Sosyolojisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği: aile teorileri, evlilik tipleri, ailenin fonksiyonları, farklı din ve toplumlarda ailenin yapısı, ailede kadının, çocuğun ve yaşlının yeri, aile sorunları, Türkiye'de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
14 Gözlem 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojik Yaklaşımlar Temelinde Aile Kuramları AİLE1.pptx
2 Aile Sosyolojisinin Konuları ve Gelişimi AİLE2.pptx
3 Aile Kavramının Tanımı AİLE3.pptx
4 Aile, Evlilik, Akrabalık, Hane AİLE4.pptx
5 Ailenin İşlevleri AİLE5.pptx
6 Türk Toplumunda Aile Yapısı AİLE6.pptx
7 Toplumsal Değişme Sürecinde Aile AİLE7.pptx
8 Aile İlişkileri ve İletişim AİLE8.pptx
9 ARA SINAV
10 Dünyada ve Türkiye'de Aile Politikaları AİLE10.pptx
11 Aile ve Çocuk AİLE11.pptx
12 Aile ve Yaşlı AİLE12.pptx
13 Aile ve Sağlık AİLE13.pptx
14 Tartışma AİLE14.pptx
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117122 Ailenin genel çerçevesini kavrar
2 1117123 Ailen kavramının kuramsal temelini kavrar
3 1117124 Aileyle ilgili eleştirel bakış açısını tartışır
4 1117125 Aileyle ilgili güncel tartışmaları takip eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek