Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB112 Gelişim Psikolojisi 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, gelişim psikolojisinde kullanılan temel kavramları, kuramları ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve insanın yaşam boyu gelişim (örn. doğum öncesi, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemleri) sürecinde yaşadığı fiziksel ve motor gelişim, bilişsel, dil, kişilik, ahlak, duygusal ve sosyal gelişim alanları hakkında bilgi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç .Dr. Ercümend ERSANLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SANTROCK W. JOHN (2012) YAŞAM BOYU GELİŞİM (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) ÇEVİRİ EDİTÖRÜ GALİP YÜKSEL. İSTANBUL. NOBEL (DERS KİTABI) DİĞER OKUMA KAYNAKLARI 1. Seifert, K. L. and Hoffnung, R. J. (1991). Child and Adolescent Development (Second Edition). New Jersey: Houghton Mifflin. 2. Hurlock, E. B. (1956). Child Development (Third Edition). New York and London: McGraw-Hill. 3. Ausebel, D. P. (1954). Theory and Problems of Adolescent Development. New York: Grune and Stratton. 4. Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (1998). Çocuk ve Ergen Gelişimi, A. Dönmez ve diğerleri (Çev). Bekir Onur (Yay. Haz.). (3. Baskı). Ankara: İmge.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojiyle ilgili kuramlar, gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörler, fiziksel ve motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler
2 Gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri
3 Gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar
4 Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörler
5 Fiziksel ve motor gelişim
6 Bilişsel gelişim: Kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar
7 Bilişsel Gelişim
8 Ara Sınav
9 Duygusal ve sosyal gelişim
10 Ahlak gelişimi
11 Kişilik gelişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar
12 Bebeklik dönemi
13 Bebeklik dönemi
14 Erken çocukluk dönemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297272 Çocukluk ve ergenlik dönemi dil, kişilik, ahlak, duygusal ve sosyal gelişim vb. özellikleri bilir.
2 1297273 Çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel, motor ve bilişsel gelişim özelliklerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek