Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB120 Mesleki İngilizce 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere sosyal hizmet kuram ve uygulamasına ilişkin makaleler ve metinler üzerinde çalışma ve çeviri yapacak beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Barker RL. (1999). The Social Work Dictionary.Washington: NASW Press. 2-Gibelman M. (1995). What Social Workers Do. Washington: NASW Press. 3-Miley KK.,M. O’Melia BL. DuBois. (1998). Generalist Social Work Practice. United States of America: Allyn & Bacon Press. 4- Harris J. ve White V. (2013). Dictionary of Social Work & Social Care. Oxford: Oxford University Press

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders İngilizcede temel ve sık kullanılan sosyal hizmet kavram ve terimlerinin kavranması; sosyal hizmet kuram ve uygulamasına ilişkin seçilmiş sosyal hizmet makaleleri ve metinleri üzerinde çalışma ve çeviri yapma; göç, özel ihtiyaç grupları, suçlular, gibi farklı sosyal hizmet gruplarıyla ilgili sosyal hizmet terminolojisini içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgi düzeyinin belirlenmesi ve gramer bilgilerine genel bakış 1. hafta - .pptx
2 Genel bilgi düzeyinin belirlenmesi ve gramer bilgilerine genel bakış 2. hafta - .pptx
3 Temel İngilizce öğretim beceri ve kavramları 3. hafta -Copy.pptx
4 Temel İngilizce öğretim beceri ve kavramları 4. hafta -- Copy.pptx
5 Temel İngilizce öğretim beceri ve kavramları 5.pdf
5. hafta -- Copy.pptx
6 İngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme 6.pdf
6.pdf
7 ngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme 7.pdf
7.pdf
8 Ara sınav
9 İngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme 8ull.pdf
10 İngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme 10.pdf
11 İngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme 11.pdf
12 İngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme 12.pdf
13 İngilizce yazılı bir metni Türkçe´ye çevirme 13.pdf
14 İlgili yazılı dökümanların okunması, genel değerlendirme 14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247657 Mesleki ingilizcenin kullanıldığı ortamlarda sahip oldukları kelime ve yapı bilgisini doğru şekilde tanımlar.
2 1247658 Mesleki ingilizce ile ilgili okuma ve dinleme parçalarının üstesinden gelir.
3 1247659 Mesleki ingilizcenin kullanıldığı ortamlarda karşılaşacakları rapor, iş mektubu, e- posta, mesaj, dergi ve gazete metinlerindeki ana noktaları tercüme eder.
4 1247660 İngilizce konuşulan iş ortamlarında başarılı olmak için gereken becerilere sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 4 5 2 1 3 2
2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 4 5 2 1 3 2
3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 4 5 2 1 3 2
4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 4 5 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek