Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB207 Sosyal Hizmet Mevzuatı 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanlarında yasal zemine oturtularak ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak uygulanabilmesi için ilgili mevzuatın öğrenilmesi, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, sosyal hizmet uygulamalarının değişen mevzuata göre uygulamasının değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör.Dr.Deniz Yüksel

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuat bilgi sistemi. 2-Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet mevzuatı Ders Notları 3-Mevzuat Bilgi Sistemi, (www.mevzuat.gov.tr)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Hizmet Mesleğinin uygulandığı alanda kullanılan mevzuatın, amaç kapsam, dayanak, tanımlar ve içerikle birlikte ele alınması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Hizmet Mevzuatının Kavramsal Çerçevesi Yok Yok 1. HAFTA.pptx
2 Uluslararası Sosyal Hizmet Mevzuatı Yok Yok 2. HAFTA.pptx
3 Sosyal Hizmetlerde Aile Mevzuatı Yok Yok 3. HAFTA.pptx
4 Sosyal Hizmetlerde Kadın Hakları ve Mevzuatı Yok Yok 4. HAFTA.pptx
5 Sosyal Hizmetlerde Çocuk Mevzuatı Yok Yok 5. HAFTA.pptx
6 Sosyal Hizmetlerde Engelliler Mevzuatı Yok Yok 6. HAFTA.pptx
7 Sosyal Hizmetlerde Engelliler Mevzuatı Yok Yok 7. HAFTA.pptx
8 Ara Sınav Yok Yok
9 Sosyal Hizmetlerde Engelliler Mevzuatı Yok Yok 9. HAFTA.pptx
10 Sosyal Hizmetlerde Yaşlılık Mevzuatı Yok Yok 10. HAFTA.pptx
11 Sosyal Hizmetlerde Sağlık Mevzuatı Yok Yok 11. HAFTA.pptx
12 Göçmen ve Sığınmacı Mevzuatı Yok Yok 12. HAFTA.pptx
13. HAFTA.pptx
13 Şehitlik ve Gazilik Mevzuatı Yok Yok 13. HAFTA.pptx
14 Genel Değerlendirme Yok Yok
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254816 Öğrenci ulusal ve uluslararası sosyal hizmet mevzuatı hakkında bilgi edinir
2 1254817 Her bir sosyal hizmet alanındaki ilgili mevzuat konularını öğrenir
3 1254818 Sosyal hizmet alanlarındaki mevzuatı konularına göre amaç, kapsam, dayanak ve içerik olarak öğrenir
4 1254819 Sosyal hizmet alanlarındaki mesleki müdahalelerin mevzuattaki uygulamasını teorik olarak öğrenir
5 1254820 Uygulayıcı olarak kendisinin ve sosyal hizmet ihtiyacı olanların yasal boyutta hak ve sorumluluklarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 4 2 2 1
2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 4 2 2 1
3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 4 2 2 1
4 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 4 2 2 1
5 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 4 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek