Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB213 Evde Bakım Hizmetleri 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Evde bakım, son yıllarda ülkemizde de sağlık ve sosyal bakım hizmetleriyle ilgilenen hemen herkesin dikkatini çekmektedir. Hizmeti sağlayanlar kadar hizmetten yararlananlar için de birçok avantajları olduğu gibi, kurum bakımına alternatif olarak yaşadıkları çevreden, evlerinden ve ailesinden kopmadan ve sosyal desteği alabilme imkânını sunmaktadır. Amaç, evde bakımın sosyo-ekonomik faydaların yanında bakıma muhtaç kişi ve aile fertlerine sağladığı avantajları tanıtmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konak, Şevkinaz. Evde Bakım sosyal ruhsal ve medikal yönleriyle. Kongre Kitabevi. 2016. Oğlak, Sema, Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası,İskenderun Bel. Kültür Yay.2008 Seyyar, Ali; Bakıma Muhtaç Yoksulların Evde Bakımın Kurumsallaştırılması (Almanya Örneği); Antalya-Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Sempozyumu; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu-Ankara; 2003. Seyyar, Ali; Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği; Sakarya Üniversitesi Basımevi; Yayın no 35; Adapazarı; 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiyede ve Dünyada evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişim süreci içindeki oluşumunun yanında bakım hizmet türleri ve bakım güvence sistemlerinin özelliklerini tanıtmak. Evde bakım hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü öğrenmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evde bakım nedir?
2 Evde Bakım hizmetlerinin tarihçesi
3 Dünyada ve Türkiyede evde bakım hizmetleri
4 Evde bakım hizmetlerinde aile bireyi veya bakıcının rolü
5 Evde Bakım Hizmetleri Süreçlerinde Sosyal Hizmet Yaklaşımları ( Multidisipliner yaklaşım )
6 Evde bakım hizmetlerinin organizasyonu
7 Evde bakım hizmetleri ihtiyacının ortaya çıkaran sebepler:
8 Evde bakım hizmetleri ihtiyacının ortaya çıkaran sebepler:
9 ARA SINAV
10 Sosyal güvenlik sistemleri açısından evde bakım hizmetleri ve ülke örnekleri
11 Bakım Sigortası
12 Türkiyede evde bakım hizmeti örnekleri
13 Türkiyede evde bakım hizmeti örnekleri
14 Türkiyede evde bakım hizmeti örnekleri
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249641 öğrenci evde bakımın teorik ve pratik faydaları hakkında bilgi sahibi olur
2 1249642 öğrenci evde bakım hizmetleri ile ilgili temel yaklaşımları kavrar
3 1249643 öğrenci evde bakım ihtiyacı içindeki grupları tanır
4 1249644 öğrenci evde bakım uygulamalarındaki sosyal hizmet yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4
2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4
3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek