Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB221 Sosyal Hizmet ve Sanat 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sosyal hizmet öğrencilerine sanatın rehabilite edici özelliği aracılığıyla yaşantıyı düzenleme aracı, grup bağlarını geliştirici ve yaratıcı problem çözme sürecini harekete geçirici özelliklerini kullanabilmelerini öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Aynur Arslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sayar, Ö.Ö. (2005). Sanat ve İnsana Yardım. Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(2), 121-134 Gombrich, Ernst Hans, (2004). Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. Moreno JJ. (2001). İçimizdeki Müziği Eylemek. Müzik Terapisi ve Psikodrama (Çeviri Ed. İ., Doğaner). İzmir: Atadost Matbaacılık. Aydın, B. (2012). Tıbbi Sanat Terapisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(1), ss. 69-83 Nadir, U. (2011). Popüler Filmlerde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Temsili ve Etik Kodlar Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Sosyal Hizmet, Ocak-Haziran, 2011, 73-77. Burns, G. W. (2016). Çocuklar ve Ergenler için 101 Tedavi Edici Öykü. İstanbul. Nobel Yaşam

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat nedir, sanatın sosyal hizmet alanı açısından önemi, sanatla terapi, müikle terapi, psikodarama terapisi, özel grupların sanatla terapisi, edebiyat ve sinemada sosyal hizmetler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı SANAT1.pptx
2 Sanat Nedir? SANAT2.pptx
3 Sanatın sosyal hizmet alanı açısından önemi SANAT3.pptx
4 Sanat Terapisi SANAT4.pptx
5 Müzikle terapi SANAT5.pptx
6 Drama terapisi SANAT6.pptx
7 Görsel sanatlar terapisi SANAT7.pptx
8 Farklı gruplar açısından sanat terapisinin önemi SANAT8.pptx
9 ARA SINAV
10 Sosyal hizmet ve edebiyat SANAT10.pptx
11 Sosyal hizmet ve edebiyat SANAT11.pptx
12 Sosyal hizmet ve sinema SANAT12-.pptx
13 Sosyal hizmet ve sinema SANAT13-.pptx
14 Tartışma SANAT14.pptx
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249637 sosyal hizmet ve sanat ilişkisini kavrar
2 1249638 sanatın sosyal hizmet alanında kullanımını tartışabilir
3 1249639 sanatla terapi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
4 1249640 farklı sanat dallarınının sosyal hizmetle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3
4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek