Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB309 Adli Sosyal Hizmet 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin adli alanda gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları, suçluluk ve suçlara ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DİDEM YÜCEL Adli Sosyal Hizmet(Nobel Kitabevi)

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
10 Tartışma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 0 90 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suç nedir ve suç kavramının kullandığı bağlamlar nelerdir? 1- hafta- Copy.pptx
2 Adli Sosyal Hizmete giriş 2. hafta.pptx
3 Adli Sosyal Hizmetin Amacı 3. hafta -.pptx
4 Suçun çeşitli değişkenler açından incelenmesi. 4. hafta -.pptx
5 SUÇ Teorileri 5. hafta - - Copy.pptx
6 Çocuk adaletini ilgilendiren Uluslar arası Mevzuat, çocuk haklarına dair Sözleşme 6. hafta - - Copy.pptx
7 Çocuk mahkemeleri ve sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri 7. hafta - - Copy.pptx
8 Ara sınav
9 KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 9. hafta - - Copy.pptx
10 Yetişkin suçluların ıslahı ve sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri 10. hafta - - Copy.pptx
11 Özel Sorunları Olan Gruplar 11. hafta - - Copy.pptx
12 Denetimli Serbestlik 12. hafta - - Copy.pptx
13 ADLİ SOSYAL HİZMETE SUÇ 13. hafta - - Copy.pptx
14 Final Sınavı
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275479 Suç ve suçluluk kavramlarını tanımlar.
2 1275480 Suçlu bireylerin ve çocukların özelliklerini öğrenir.
3 1275481 Suçlu bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesini öğrenir
4 1275482 Suçlulara ilişkin yasal düzenlemeleri kavrar.
5 1275483 Adli kurumlarda kullanılan sosyal hizmet inceleme raporlarının hazırlamasını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4
2 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4
3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek