Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB302 Sosyal Hizmet Müdahalesi-II 927001 3 6 8

Dersin Amacı

Bir sosyal hizmet kuruluşunda öğrencinin uygulamalı bir disiplin olan sosyal hizmette mikro ve mezzo odaklı sosyal hizmet uygulamasının esasları, amaçları, planlı değişim basamakları çerçevesinde biret, grup ve ailelerle sosyal hizmet uygulamasını planlama ve uygulama yapması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü uygulama yönergesi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

planlı değişim basamakları, birey, grup ve ailelerle sosyal hizmet uygulamasını planlama ve uygulama ile değerlenlendirme süreçleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 20
1 Ara Sınav 1 20 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
14 Gözlem 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 14 12 168

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal hizmet mesleğinin mesleki müdahalesini anlama 1 müdahalede sosyal sorun kavramı.pptx
2 Genelci sosyal hizmet I 2 müdahalede sosyal sorunu anlamak.pptx
3 Genelci sosya hizmet II 3 müdahalede sosyal refah kavramı.pptx
4 Sosyal sorunları anlama I 4 genelci müdahale 1.pptx
5 Sosyal sorunları anlama II 5 genelci müdahale 2.pptx
6 Sosyal sorunları anlama III 6 genelci müdahale 3.pptx
7 Mesleki ilişki nedir, özellikleri nelerdir 7 genelci müdahale 4.pptx
8 Mesleki ilişkinin unsurları aile danışmanlığı uygulama örneği.pdf
9 ARA SINAV
10 sosyal inceleme nedir Duruşma aşamasında bir vaka örneği.docx
11 sosyal inceleme raporları esasları ve özellikleri I Velayet DAVASI VAKA ÖRNEĞİ.doc
12 Sosyal inceleme raporları esasları ve özellikleri II okuma sir imdat artan.pdf
13 Birey grup ve ailelerle sosyal hizmet uygulaması özellikleri
14 Toplumla çalışma örnek vakaları ve dersin genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298802 Sosyal hizmet alanında hizmet veren kuruluşlardaki yapıyı inceler ve sosyal sorunları anlar
2 1298803 Kuruluştaki müracaatçı sisteminin ihtiyaç ve sorunlarını değerlendirme becerisi kazanır.
3 1298804 Toplumsal kaynakları ve hizmetleri tanır, uygulamaya nasıl aktaracağını anlar
4 1298805 Sosyal inceleme yaparak sosyal hizmet uygulamasını (birey, grup ve aile temelli) planlar ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 5 3 3 5 3
3 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3
4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek