Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB308 Medya ve Sosyal Hizmet 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Kitle iletişim araçlarının toplum, aile, kadın, çocuk ve gençler üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Aynur Arslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Hüseyin Taylan, Televizyonla Yetişmek, Çizgi Yayınevi, Konya Akçalı, Selda. Medya ve Çocuk. Nobel Yayınları, 2015 Güven, Selahattin, Medyada Çocuk ve Toplumsal Dönüşüm, Orient Yayınları, 2015 Özer, Ömer, Medyada Şiddet Kültürü - Bu Öyküde Sen Anlatılıyorsun, Literatürk Academia, 2010

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

kitle iletişim, medya, medya okur yazarlığı, medyanın olumlu ve olumsuz yanları, medya ve toplum, medya ve kadın,medya ve çocuk, medya ve geçlik, medya bağımlılığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kitle İletişimi ve Medya 1.HAFTASHMEDYA.pptx
2 Medyanın Önemi 2.HAFTASHMEDYA.pptx
3 Medyanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri 3.HAFTASHMEDYA.pptx
4 Medya okuryazarlığı 4.HAFTASHMEDYA.pptx
5 medya ve aile MEDYA VE AİLE.pdf
6 medya ve kadın MEDYADA KADIN OLGUSU.pdf
7 medya ve şiddet mmedya şiddet.pdf
8 ARA SINAV
9 medya çocuk ,gençlik,medya bağımlılığı 9.HAFTASHMEDYA.pptx
9.hafta.pdf
10 Medya ve göç 10.HAFTASHMEDYA.pptx
10.haftagöç ve medya.pdf
11 Sosyal Medya ve Sivil Toplum 11.haftasosyalmedyaSTÖ.pdf
11.HAFTASHMEDYA.pptx
12 Medya ve kriz yönetimi 12.haftasosyalmedya ve kriziletişimi.pdf
13 Tartışma 13.HAFTASHMEDYA.pptx
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249460 medyayı analiz edebilir
2 1249461 medyanın etkileri hakkında bilgi sahibi olur
3 1249462 medyanın yararlarından haberdar olur
4 1249463 medya okuryazarlığını öğrenir
5 1249464 Medyayı sosyal hizmet alanı için kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4
2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4
3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek