Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB314 Güvenlik Kurumlarında Sosyal Hizmet 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu derste ; Günümüz Sosyal Devlet Anlayışı içinde Sosyal Hizmet Sisteminin Güvenlik kurumları yapısındaki yerine, amacına, işleyişine ve rollerine yer verilmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Funda DARÇIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Silahlı Kuvvetlerde Sosyal Hizmetin Önemi Yrd.Doç.Dr.Bülent ŞEN 2016 SOSYAL HİZMET AKADEMİSYENLERİNİN ORDUDA SOSYAL HİZMETE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Hakan SAKARYA, Prof.Dr.Fatih ŞAHİN 2019 SİLAHLI KUVVETLERDE SOSYAL HİZMETİN TARİHİ, GELİŞİMİ VE İŞLEVLERİ Arş. Gör. Hakan SAKARYA, Prof.Dr.Fatih ŞAHİN 2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini; Sosyal Devlet, Güvenlik ihtiyacı, Orduda sosyal hizmetin kökenleri ve gelişimi, Orduda sosyal hizmetin işlevleri ve Sosyal hizmet anlayışlarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
12 Takım/Grup Çalışması 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 11 1 11
49 Performans 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güvenlik ihtiyacı ve Ordu GÜVENLİK KURUMLARINDA SH 1..pptx
2 Meslek ve Disiplin Olarak Sosyal Hizmet ve Ordu GÜVENLİK KURUMLARINDA SH 2..pptx
3 Orduda Sosyal Hizmetin Kökenleri ve Gelişimi GÜVENLİK KURUMLARINDA SH 3..pptx
4 Orduda Sosyal Hizmetin İşlevleri GÜVENLİK KURUMLARINDA SH 4..pptx
5 Orduda Sosyal Hizmete İlişkin Etik Durumlar GÜVENLİK KURUMLARINDA SH 5..pptx
6 Osmanlı Devletinde Orduda Sosyal Hizmete İlişkin Uygulamalar 6.HAFTA GÜVENLİK KURUMLARINDA SH..pdf
7 Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Orduda Sosyal Hizmet 7.HAFTA GÜVENLİK KURUMLARINDA SH..pdf
8 1938-1970 Yılları Arasında Orduda Sosyal Hizmet 8.HAFTA SİLAHLI KUVVETLERDE SOSYAL HİZMETİN ÖNEMİ.pdf
9 Ara Sınav 9.HAFTA SİLAHLI KUVVETLERDE SOSYAL HİZMETİN ÖNEMİ.pdf
10 Yakın Geçmişte Orduda Sosyal Hizmet 10.HAFTA Silahli_Kuvvetlerde_Sosyal_Hizmetin_Tari.pdf
11 Günümüzde Orduda Sosyal Hizmet 11.HAFTA Silahli_Kuvvetlerde_Sosyal_Hizmetin_Tari.pdf
12 Diğer Güvenlik Kurumlarında Sosyal Hizmet Uygulamaları 12. HAFTA selcik_ozan_bekirguzel.pdf
13 Sosyal Hizmet Eğitiminde Orduda Sosyal Hizmet 13. HAFTA selcik_ozan_bekirguzel.pdf
14 Genel Değerlendirme 14.HAFTA Orduda Sosyal Hizmet 10.17134-sbd.89244-180415.pdf
15 Final Sınavı 15.HAFTA Orduda Sosyal Hizmet 10.17134-sbd.89244-180415.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299092 Güvenlik Sistemi içinde Sosyal Hizmet Müdahalesinin kavranması
2 1299094 Orduda ve Güvenlik Kurumlarında Sosyal Hizmet Sisteminin anlaşılması
3 1299095 Orduda Sosyal Hizmetin Kökenleri ve Gelişiminin Bilinmesi
4 1299096 Orduda Sosyal Hizmetin İşlevlerinin Anlaşılması
5 1299097 Türkiye'de Orduda Sosyal Hizmetin Anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek