Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB402 Bitirme Projesi 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma sürecini kavrama ve uygulamanın öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

u dersin içeriğini, araştırma önerisinin danışmana teslim edildikten sonra uygulamaya geçilmesi, projenin yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirmesinin yapılması oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
12 Takım/Grup Çalışması 1 40 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1
41 Proje Sunma 1 30 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma için konu tespiti 1. hafta - .pptx
1.pdf
2 Araştırma için konu tespiti 2. hafta -.pptx
3 Araştırma için konu tespiti 3. hafta .pptx
4 Araştırmada sınırlama 4.pdf
4. hafta .pptx
5 Araştırmanın amacı 5.hafta.pptx
6 Uygulama yapılan alana yönelik literatür taraması 6.hafta .pptx
7 Uygulama yapılan alana yönelik literatür taraması 7.hafta .pptx
8 Ara sınav
9 Araştırma metotları 9.hafta - Copy.pptx
10 Araştırma evreni 10.pdf
11 Araştırmanın sürdürülmesi 11.pdf
12 Araştırmanın sürdürülmesi 12.pdf
13 Araştırmanın sürdürülmesi 13f.pdf
14 Araştırmanın sürdürülmesi 14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259703 Sosyal hizmet mesleğinin içinde bilimsel araştırmanın rolünü bilir.
2 1259704 Güncel sosyal çalışma literatürünü bilir.
3 1259705 Bilimsel araştırma sürecini bir bütün olarak planlar.
4 1259706 Araştırmanın sonucu olarak bir proje üretir.
5 1259707 Projeyi sosyal hizmet alanına uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5 1 4 4 2 3 1 4 4 1 3 3 2 5 2
2 5 4 5 1 4 4 3 3 1 4 4 1 3 3 3 5 2
3 5 4 5 1 4 4 2 3 1 4 4 1 3 3 3 5 2
4 5 4 5 1 4 4 2 3 1 4 4 1 3 3 3 5 2
5 4 4 5 1 4 4 2 3 1 4 4 1 3 3 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek