Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu’nun, 2008/27 no’lu almış olduğu karar ile I. ve II öğretim olmak üzere, Çocuk Gelişimi Programı Sağlık Programları Bölümü adı altında açılması uygun görülmüştür. Yüksek Öğretim Kurulu’nca bölümün açılması talebi 05.05.2008 tarih ve 011397 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2008-2009 Eğitim öğretim yılında 40+40 kontenjanla bölüm öğretime başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurulu almış olduğu kararla, “Sağlık Programları Bölümü” adını “Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri” olarak değiştirilmiş, Çocuk Gelişimi Programı bu bölüm adı altında eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam etmiştir.

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu’nun, 2008/27 no’lu almış olduğu karar ile I. ve II öğretim olmak üzere, Çocuk Gelişimi Programı Sağlık Programları Bölümü adı altında açılması uygun görülmüştür. Yüksek Öğretim Kurulu’nca bölümün açılması talebi 05.05.2008 tarih ve 011397 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2008-2009 Eğitim öğretim yılında 40+40 kontenjanla bölüm öğretime başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurulu almış olduğu kararla, “Sağlık Programları Bölümü” adını “Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri” olarak değiştirilmiş, Çocuk Gelişimi Programı bu bölüm adı altında eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam etmiştir.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu'nun ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları esas alınarak öğrenci kabulü yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu bölüme başvuracak öğrenciler Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının "ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ" alanından mezun ise ÖSYM tarafından ek puanlı olarak yerleştirme işlemi yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çocuk Gelişimi alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Çocuk Gelişimi programını amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen ve çocukları yetişkinlik dönemine donanımla hazırlayabilen elemanlar yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çocuk gelişimi programından mezun öğrenciler;
Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici,
Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvalarında, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı'na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde çocuk eğiticisi,
Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak istihdam edilebilirler.
Aynı zamanda radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde görev alabilirler, çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak ta çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Taşkale Mah. Üniversite Cad. No :2 VEZİRKÖPRÜ-SAMSUN
Tel: 0 362 647 02 46 - 1308
Fax: 0 362 647 02 40
Mail: vezirkoprumyo@omu.edu.tr

Öğr. Gör. Metin KADİM
Tel: 0(362) 312 19 19 - 1798
Mail: metin.kadim@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygulama salonu
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
CGE101 Özel Eğitim-I Zorunlu 3 0 0 3 4
CGE123 Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 4
CGE125 Çocuk Gelişimi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
CGE127 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
CGE129 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 2
CGESEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
CGE102 Özel Eğitim-II Zorunlu 3 0 0 3 4
CGE120 Anne-Baba Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
CGE122 Çocuk Gelişimi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
CGE124 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 3
CGE126 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
CGESEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
CGE221 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Zorunlu 1 1 0 2 2
CGE223 Çocukta Oyun Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 4
CGE225 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 4
CGE227 Çocuk ve Drama Zorunlu 2 2 0 3 4
CGE229 Eğitim Kurumlarında Uygulama-I Zorunlu 1 5 0 4 6
CGE231 Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 2
CGE233 Çocuk Hakları Zorunlu 2 0 0 2 2
CGESEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
CGESEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
CGE115 Kişisel Gelişim 2 0 0 2 3
CGE117 İletişim 2 0 0 2 3
CGE131 Çocukta Fen Eğitimi 2 0 0 2 3
CGE133 Değerler Eğitimi 2 0 0 2 3
CGE135 Çocukta Beden Eğitimi 1 1 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
CGE114 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 0 3 3
CGE128 Seminer Çalışmaları 2 1 0 3 3
CGE130 Çocukta Zeka Oyunları 2 0 0 2 3
CGE132 Çocukta Matematik Eğitimi 2 0 0 2 3
CGE134 Sanat Etkinliklerini İzleme 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
CGE215 Diksiyon ve Beden Dili 2 0 0 2 3
CGE219 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 3
CGE235 Kaynaştırma Eğitimi 2 0 0 2 3
CGE237 Temel Matematik 2 0 0 2 3
CGE239 Çocuk ve Teknoloji 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
CGE226 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 4
CGE228 Davranış Yönetimi 2 0 0 2 4
CGE230 Temel İlk Yardım Eğitimi 2 1 0 3 4
CGE232 Sanat ve Yaratıcılık 1 1 0 2 3
CGE234 Müzik Eğitimi 1 1 0 2 3
CGE236 Eğitim Kurumlarında Uygulama-II 1 5 0 4 6
CGE238 Topluma Hizmet Uygulaması 1 1 0 2 3
CGE240 Çocuk ve Etik 2 0 0 2 3
CGE242 Çevre Eğitimi 2 0 0 2 3
CGE244 Özel Gereksinimli Çocuklar 2 0 0 2 3
CGE246 Okula Hazırlık 2 0 0 2 3
CGE248 Çocuk Animatörlüğü 1 1 0 2 3
CGE252 İş Yeri Eğitimi 8 4 0 10 14
CGE254 İş Yeri Uygulaması 0 16 0 8 16