Program Tanımları

Kuruluş

Meslek Yüksekokulu – Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü-Mobilya ve Dekorasyon Programı

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri – Mobilya ve Dekorasyon alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri – Mobilya ve Dekorasyon alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lise mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü-Mobilya ve Dekorasyon alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü Endüstri Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mobilya ve Dekorasyon programından mezun olanlar; Mobilya İmalatı ve Üretimi yapılan işletmelerde AR-GE, ÜR-GE, Tasarım, İmalat ve Pazarlama, Mamül, Yarı Mamül ve Hammadde üretimi yapılan departmanlarda teknik ara eleman – tekniker olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65617 Ağaç malzemenin tanıtılması, kullanımına yönelik fiziksel ve mekanik özelliklerinin bilinmesi.
2 65618 Mesleğinin gerektirdiği yazılımı kullanarak çizim ve tasarım yapabilmek,
3 65619 Çizim araç-gereçleri ve tekniklerini kullanabilme, öğrendiği teknikleri mobilya alanında kullanılan çizim programlarında uygulama becerisi sunar.
4 65620 Ağaç malzeme birleştirme şekilleri, ahşap ve mobilya konstrüksiyonlar öğrenilir.
5 65621 Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
6 65622 Mobilya ve Dekorasyon Programındaki kalite bilincine sahip olma,
7 65623 Birleştirme ve ek yerlerinde kullanılan yapıştırıcıların bilinmesi,
8 65624 Bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme yeteneklerini geliştirerek fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edip iletişim kurabilir.
9 65625 İç mekanın tasarımını yaparak içindeki mobilyaları çizmek,
10 65626 Ergonominin önemi, insan ve antropometrik verilerin incelenmesi.
11 65627 Üst yüzey işlemlerinin tanıtımı ve uygulama yöntemlerini, sanatsal açıdan mobilyaya bakış açısı ve üretim yöntemlerinin öğrenilmesi,
12 65628 İş güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili yeterli bilgilerin bilinmesi,
13 65629 Mobilya ve Dekorasyon Programındaki çalışma alanlarında üretim öncesi, üretim sırasında ve üretim sonrası kontrolleri yapma ve sonuçları yorumlama becerisi sunar.
14 65630 Ekip çalışmasına yatkın, bilgi paylaşımına açık, mesleki ve etik sorumluluk alabilmelidir.
15 65631 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
16 65632 Matematiksel terim ve kavramların öğrenilmesi ve uygulanması.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDPSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDPSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDPSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDPSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)