Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS308 Betonarme-II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Öğrencileri, tek ve iki yönlü betonarme döşemeler, mantar döşemeler, dişli döşemeler, betonarme temeller, duvar altı temeller, simetrik ve simetrik olmayan temeller, sürekli temeller, elastik zemine oturan temeller hakkında bilgilendirmektir. Ayrıca döşeme hesabından hareketle, Betonarme I bilgilerini de kullanarak en az 5 kattan oluşan bir çerçeve sistemi projelendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki KARACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1‐ Doğangün, A., 2007. Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi. 2‐ Ersoy, U., 1995. Betonarme 2, Evrim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Döşemeler, proje verileri dağıtımı, İki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde mesnetlenme durumlarına göre iki doğrultuda yükün şeritlere paylaşımı, döşeme kalınlık hesabı, iki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde statik çözüm yolları ve TS.500 alfa katsayıları yöntemi., Düzgün yayılı yük etkisindeki tek ve iki doğrultuda çalışan plak döşemelerden, bir doğrultuda çalışan sürekli dişli döşemelerden kirişlere yük aktarılması, kiriş ve kolonların boyutlandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 21 21
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Betonarme yapılar, yapı taşıyıcı konstrüksiyonları, yapı elemanları, yapılarda dikkate alınacak yükler. BETONARME 2 - 1.pdf
2 Döşemeler, proje verileri dağıtımı. BETONARME 2 - 2.pdf
3 İki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde mesnetlenme durumlarına göre iki doğrultuda yükün şeritlere paylaşımı, döşeme kalınlık hesabı, iki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde statik çözüm yolları ve TS.500 alfa katsayıları yöntemi. BETONARME 2 - 3.pdf
4 Konsol döşemelerde ve bir‐iki doğrultuda çalışan sürekli dişli döşemelerde statik çözüm ve betonarme hesabı. BETONARME 2 - 4.pdf
5 Konsol döşemelerde, bir doğrultuda çalışan sürekli dişli döşemelerde, sürekli sistem oluşturan iki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde donatı yerleşim kuralları. BETONARME 2 - 5.pdf
6 Düzgün yayılı yük etkisindeki tek ve iki doğrultuda çalışan plak döşemelerden, bir doğrultuda çalışan sürekli dişli döşemelerden kirişlere yük aktarılması, kiriş ve kolonların boyutlandırılması. BETONARME 2 - 6.pdf
7 Düzgün yayılı yük etkisindeki tek ve iki doğrultuda çalışan plak döşemelerden, bir doğrultuda çalışan sürekli dişli döşemelerden kirişlere yük aktarılması, kiriş ve kolonların boyutlandırılması. BETONARME 2 - 7.pdf
8 Çekme ve basınç donatılarının eklenmesi kuralları ve kenetlenme (ankraj) ve kanca boyu hesabı, etriye tipleri ve kenetlenmesi. BETONARME 2 - 8.pdf
9 Çekme ve basınç donatılarının eklenmesi kuralları ve kenetlenme (ankraj) ve kanca boyu hesabı, etriye tipleri ve kenetlenmesi. BETONARME 2 - 9.pdf
10 Arasınav.
11 Kirişlerde boyuna donatı yerleşim kuralları. BETONARME 2 - 11.pdf
12 Kolonlarda boyuna donatı yerleşim kuralları, konularla ilgili problem çözümleri, kolon temel bağlantısında mafsal oluşturulması. BETONARME 2 - 12.pdf
13 Tekil temeller, merkezi yük etkisindeki ve bir doğrultuda eksantrik tekil temellerin statik ve betonarme hesabı ve donatı yerleşim kuralları. BETONARME 2 - 13.pdf
14 Bir doğrultuda eksantrik tekil temellerin statik ve betonarme hesabı ve donatı yerleşim kuralları. BETONARME 2 - 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455691 Betonarme eleman ve yapıların davranışını tanır.
2 1455692 Teoriyi pratiğe uygulayabilir.
3 1455693 Mühendislik problemlerine aşina olur ve özel problemleri değerlendirebilir.
4 1455694 Tek başına çalışmaya özenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3
2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3
3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3
4 5 5 5 3 3 5 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek