Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS461 Dayanma Yapıları (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Çoğu İnşaat mühendisliği projesi bir zemin seviyesi ile diğeri arasında keskin geçişleri gerektirir. Bu geçişler için alanın çok kısıtlı olduğu durumlarda zemin dayanma yapıları kullanılabilir. Bunlar düşey veya düşeye yakın tesisler olup, iki farklı kottaki zemin yüzeyini muhafaza ederler. Bu ders, yeni teknolojilerle devamlı gelişmekte olan dayanma yapılarının yanal basınç etkisi altında tasarımlarının nasıl yapılacağı, türlerinin neler olduğu, avantajlarının, dezavantajlarının ve kısıtlarının öğretilmesi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.öğr.Üyesi Gökhan Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uzuner, B.A.,2005, Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, 6. Baskı, Trabzon B.M. Das (1998) Principles of Geotechnical Engineerig, PWS Publishing, (ISBN 0-534-95179-1) Aytekin, M. Çözümlü Problemlerle Temel Tasarımı, Derya Kitabevi. 2009, Trabzon Önalp, A., Sert A. SGeoteknik Bilgisi ııı, Birsen Yayınevi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Yanal basınç teorileri, Rijit dayanma yapıları, Esnek dayanma yapıları, Dayanma(istinat duvarları), Palplanş perdeleri, Kazı kaplamaları, Dayanma duvarlarının hesap ilkeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 3 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel billgiler (Dayanma yapılarına giriş) Dayanma yapıları h1-6.pdf
2 Yanal Zemin Basınçları Giriş Dayanma yapıları h1-6.pdf
3 Yanal Zemin Basınçları(Rankine Teorisi) Dayanma yapıları h1-6.pdf
4 Yanal Zemin Basınçları(Rankine Teorisi) Dayanma yapıları h1-6.pdf
5 Yanal Zemin Basınçları(Coulomb Teorisi) Dayanma yapıları h1-6.pdf
6 Yanal Zemin Basınçları(Coulomb Teorisi) Dayanma yapıları h1-6.pdf
7 Dayanma(İstinat) duvarları Dayanma yapıları h789.pdf
8 Dayanma(İstinat) duvarları Dayanma yapıları h789.pdf
9 Dayanma(İstinat) duvarları Tahkiki Dayanma yapıları h789.pdf
10 Ara Sınav
11 Palplanş perdeleri Dayanma yapıları h11 12.pdf
12 Palplanş perdeleri Dayanma yapıları h11 12.pdf
13 Kazı kaplamaları Dayanma yapıları h13 14.pdf
14 Kazı kaplamaları Dayanma yapıları h13 14.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1467540 1. Yanal zemin basıncı kavramını tanımak ve hesaplamak
2 1467541 2. Dayanma yapılarını tanımak ve sınıflandırmak
3 1467542 3. Dayanma yapılarının uygulama alanlarını tanımak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek